SEGRE
Parlar i escoltar     per viure millor

Parlar i escoltar per viure millorSEGRE

Creat:

Actualitzat:

La paraula conflicte ve del llatí confluere, que vol dir confluir, trobar-se. Les persones ens relacionem les unes amb les altres en múltiples àmbits de la nostra vida i és dins aquest marc de relacions personals i professionals on apareixen els conflictes, que per naturalesa són inevitables. El que podrem evitar és la discussió i la resolució violenta, però no podrem evitar el conflicte en si mateix, ja que és inherent a l’ésser humà.

Coneixedors d’aquesta realitat tan humana, hem d’aprendre a gestionar els conflictes de la millor manera possible, és a dir, des del diàleg i la cultura de la pau. Hem d’aprendre a gestionar-los positivament per tal de transformar quelcom negatiu en una oportunitat de creixement i millora. I és en aquest espai de diàleg on encaixa la mediació com una eficaç eina de resolució de controvèrsies, on un tercer, el mediador professional, ajuda les parts per tal que resolguin per si mateixes el conflicte que les separa.

I qui és, el mediador? Un professional expert en gestió i resolució de conflictes, que dirigeix el procés de mediació i crea un espai de confiança, on les parts poden explicar el que senten i el que necessiten, on poden parlar lliurement, escoltar i sentir-se escoltades.

L’habilitat del mediador per restablir i millorar la comunicació malmesa entre les parts és imprescindible perquè aquestes puguin dialogar de manera activa i assertiva en lloc de violenta i exigent, rebaixar tensions i trobar el millor acord per a ambdues, que el mediador plasmarà per escrit en una acta.

La formació especialitzada en tècniques de gestió i resolució de conflictes permet al professional mediador fer una anàlisi profunda dels fets, context, posicions, interessos i necessitats que té cadascú. Formació que els mediadors advocats del Centre de Mediació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida (CEMICALL) actualitzen anualment.

El mediador ajuda les persones que viuen el conflicte a veure’l des de diferents perspectives i comprendre’l, que es fiquin l’un en el lloc de l’altre.

Actua en tot moment amb imparcialitat i neutralitat. No jutja ni fa judicis de valor. No decideix, ja que els veritables protagonistes són les persones que pateixen el conflicte. Qui millor que elles per trobar un bon acord! I vetlla perquè tot el procés de mediació es faci sota un estricte principi de confidencialitat que impedeix a les parts implicades i a la persona mediadora revelar cap de les informacions que coneguin.

Parlar i sentir-se escoltat ens ajuda a utilitzar el conflicte per créixer, per millorar, per establir una nova relació amb aquella o aquelles persones amb qui la comunicació està malmesa i en definitiva ens tranquil·litza les pors i ens dona eines per viure millor.

tracking