SEGRE
El pensament Lean en Recursos Humans

El pensament Lean en Recursos HumansSEGRE

Creat:

Actualitzat:

Segurament heu sentit parlar del pensament Lean. Pot ser que penseu que només és una cosa aplicable a una gran fàbrica o grans empreses, però això no és correcte. El pensament Lean o metodologia Lean consisteix a mesurar constantment per detectar el desaprofitament (tot allò que no aporta valor al resultat final) i eliminar-lo o corregir-lo, i potenciar el que sí que aporta valor.

D’aquesta forma es milloren la qualitat, la seguretat, la creativitat, l’eficiència i la productivitat. Aquesta base la podem aplicar a molts àmbits (Lean start-up, Lean enterprise…). Podem aplicar Lean a Recursos Humans? Té sentit i valor per a l’organització? Rotundament sí.

El que no es mesura no es pot millorar. Lean no és només detectar àrees de millora, sinó també detectar allò que sí que ens aporta valor. Igual com podem detectar les àrees que necessiten reforç, també podem detectar aquells empleats que destaquen pel seu gran acompliment realitzant tasques i potenciar el seu talent.

Això és vital per reconèixer-los i donar-los feedback, ja que si aquests empleats no veuen recompensats els seus esforços deixaran de rendir al màxim. I el talent sense compromís és inútil.

En algunes ocasions, especialment en entorn d’oficina, el desaprofitament pot assolir el 90% del treball realitzat en el treball. Penseu en tots els processos, reunions, emails... que acaben per no aportar res al resultat final. Aplicant Lean en els recursos humans, si mesurem i busquem la millora contínua podem detectar les accions i els processos que no aporten valor per corregir-los o eliminar-los, i dedicar temps i recursos a allò que sí que suma al resultat final.

Una de les claus per centrar-se únicament en allò que aporta valor és tenir una clara consciència d’on vol arribar l’empresa i quin és el camí per assolir aquests objectius.

Amb la metodologia Lean en els recursos humans podem aclarir les expectatives que els empleats tenen de l’empresa i les expectatives que l’empresa té dels empleats. Cuideu els empleats, que ells cuidaran dels vostres clients.

Aquest és un dels majors avantatges de mesurar i disposar de dades, no d’opinions, de forma continua amb la metodologia Lean: aprofitar el poder de les dades, per millorar la qualitat de les decisions.

Un dels factors determinants en la motivació de l’empleat és saber que les tasques que està realitzant són útils i realment aporten valor. Quan els empleats senten que estan fent tasques obligatòriament que no serveixen per a res, es desmotiven.

La metodologia Lean aplicada als recursos humans ajuda a entendre per què aquestes tasques són importants (en el cas que ho siguin) o a eliminar aquestes tasques que realment no aporten valor.

El 80% dels empleats que abandonen l’empresa ho fan per una falta de reconeixement.

Quan mesurem de forma continua és més fàcil detectar aquells empleats que compleixen correctament el seu acompliment per poder reconèixer el seu esforç i contribució. Aquesta automatització del feedback,que permet la ludificació, és la clau.

La falta de feedback no prové de la ignorància o maldat. El cap no és un ésser roí que no vol donar feedback als seus empleats. El desafiament és que el cap té mil guerres en la seua tasca diària i el reconeixement no és una prioritat. D’aquí que el feedback automàtic que permet la ludificació pot ser clau a l’hora de reforçar la motivació de la plantilla.

tracking