SEGRE
Entorn BANI versus VUCA

Entorn BANI versus VUCASEGRE

Creat:

Actualitzat:

El concepte VUCA ha estat fins a aquest 2020 un suport fiable per a nosaltres durant moltes dècades i s’ha utilitzat molt durant la pandèmia, però es remunta als 80 i descriu el món com Volatile (volàtil), Uncertain (insegur), Complex (complex) i Ambiguous (ambigu). VUCA ja no és suficient. VUCA, com a descripció de la realitat, ens dóna cada vegada menys informació. Declarar una situació o un sistema com a volàtil o ambigu no ens diu res de nou. Per manllevar un terme de la química, hi ha hagut un canvi de fase en la naturalesa de la nostra realitat social, política, cultural i tecnològica.

Al contrari, ha nascut un nou acrònim que defineix millor el nostre present, el BANI, un nou model adaptat a la situació. BANI significa Brittle (trencadís), Anxious (ansiós), Non-linear (no lineal) i Inepse (incomprensible).

El caos està donant nova forma al nostre món. Estem en una era de caos. No és només inestabilitat, és una realitat que sembla resistir activament els esforços per entendre el que està passant.

Tenim noves necessitats per donar sentit a aquest món actual; la necessitat d’un nou mètode o una nova eina per reconèixer les formes d’aquesta era del caos.

La nova era amb l’entorn BANI exigeix estar actualitzats i considerar tots els escenaris possibles, ja que tot està canviant, a fons, inexorablement, ens agradi o no. Val la tesi de prova per error, nous serveis i ofertes.

Potser algunes idees puguin ser il·lògiques per al model de negoci, però són benvingudes si poden ajudar a esquivar la tempesta.

Brittle significa trencadís. Si alguna cosa és fràgil és propens a un fracàs sobtat. Les coses que són fràgils o trencadisses es veuen fortes, fins i tot poden ser forts fins que assoleixen un punt de fallida, com la ceràmica.

Anxious significa ansiós. La por implica una sensació d’impotència. La por que no importa el que fem sempre serà el més incorrecte.

En un món ansiós, qualsevol decisió sembla potencialment catastròfica. Un món ansiós és un món en el qual estem constantment esperant que caigui el pròxim dòmino. La por pot impulsar la passivitat.

Non-linear significa no lineal. En un món no lineal, la causa i l’efecte són aparentment incoherents i no proporcionats. Hi ha enormes retards entre la causa i l’efecte visibles. En un món no lineal, els resultats de les mesures adoptades o no adoptades poden acabar completament desequilibrats.

Incomprensible significa incomprensible. Estem presenciant esdeveniments i decisions que ens semblen il·lògics o inútils. Ja sigui perquè els orígens són massa llargs o perquè són massa indescriptibles.

El marc BANI proporciona un prisma a través del qual es pot veure i estructurar el que està succeint en aquest món d’avui. Almenys en un nivell superficial, els components de l’acrònim podrien fins i tot indicar oportunitats de reacció.

La fragilitat podria ser satisfeta per la resiliència i la resiliència.

L’ansietat pot alleujar-se amb empatia i atenció plena.

La no-linealitat requereix context i adaptabilitat.

La incomprensibilitat exigeix transparència i intuïció.

La informació addicional no és garantia d’una millor comprensió. Més dades, fins i tot grans quantitats de dades, poden ser contraproduents perquè desconcerta la nostra capacitat d’entendre el món i fa que sigui difícil distingir el soroll del senyal.

tracking