SEGRE

COL·LABORACIÓ

Després d'un any de treball entrem en recol·lecció

Després d’un any de treball entrem en recol·lecció 

Després d’un any de treball entrem en recol·lecció SEGRE

Creat:

Actualitzat:

Comencem el juny; encara primavera però agrícolament estiu. S’ha començat la recol·lecció del cereal a la zona primerenca i de secà. De moment, i tot arribant tard les últimes pluges d’abril i maig, els rendiments són acceptables i, el més important, la qualitat, especialment el pes específic i la proteïna superior a la de la collita del 2020. S’ha passat d’una mitjana de 0,55 kg/l a una que segurament supera el 0,64 kg/l, fet que representarà per a un mateix volum recol·lectat el 2020 un 16% d’increment en pes per a la del 2021. El com i el perquè? Menys incidència de malures pel fred del gener i febrer i menys pluviometria aquest any que el passat.

Al cereal, les collidores i als remolcs, els palots comencen a circular per camins del Segrià amb les primeres nectarines i préssecs que s’han salvat de les continuades gelades del marc i l’abril. Afeccions irregulars lligades a la situació de les plantacions, a l’estat fenològic del moment, als corrents d’aire, a l’estanquitat i persistència de l’aire fred i en alguns casos retingut pels talussos d’autopistes i AVE, accidentalitat que no es té en compte i que afecta sense que se’n responsabilitzi ningú.

Canvi climàtic?, és possible; falta de memòria climatològica i confiança?, és una realitat. Hem fet plantacions en varietats de floració molt primerenca i les hem plantat en indrets on fa uns anys gelava.

És el tema del barranc sec que un bon dia es desborda i arrasa tot el que troba. Dins de la malmesa per la invasió d’aire fred que va afectar pràcticament tota Europa, en països com França, el govern ha mobilitzat 1.000 milions d’euros i diferents ajuts per una accidentalitat no coneguda en els últims 50 anys.

Itàlia segueix amb afecció de fruita molt superior a la del 2020, incloent-hi kiwi, caquis i poma. Grècia està tocada i països com Polònia, Suïssa, Àustria o Romania veuran minvada la seva producció en quantitat i qualitat.

Podem dir que fins al moment hem salvat part de la producció. En fruita de pinyol, l’afecció general pot anar del 25 al 30%.

La valoració d’afecció de 15 milions d’euros per part d’Agroseguro es queda curta, ja que està relacionada amb els informes de gelada o malt quallat, però cal tenir en compte que no s’han fet sinistres de moltes produccions en què els productors valoraven l’afecció per sota d’un 30% del capital assegurat, condició per poder percebre indemnització i la possibilitat afegida de pèrdua de la bonificació en l’assegurança del 2022 pel fet de fer part d’accidentalitat. En pera, la producció, gràcies a la utilització de gibberel·lines, pot ser una mica inferior i els calibres ajustats.

En poma la producció no ha quedat afectada. Sempre existeixen particularitats, i més les del productor que malauradament ha perdut part o tota la producció.

Les pèrdues i afeccions fan taca d’oli: afecten mà d’obra, treball al camp i a les centrals, comerç, amortitzacions, embalatges, transport, etc. Aquí cal afegir la recaptació d’impostos, lligada a tota l’activitat comercial que genera el quilo de fruita pagat al productor i pel qual paga el consumidor multiplicant-lo per cinc o sis.

Els pagesos, empresaris i productors hem treballat un any per arribar de nou al punt de partida de la recol·lecció, fent despesa, creant treball, pagant impostos. Tenim l’esperança accidental, no estructural, d’acariciar millors preus.

Els preus de l’ordi de 165 € t el juny del 2020 ha passat a 220 € t i amb l’esperança que es mantingui. En fruita, els preus han de superar els de la campanya passada, en especial quant a les varietats de recol·lecció de l’agost i el setembre, que és on es pot accentuar la baixada de la producció.

Ara bé, parlant amb un amic, que sol fer molts números, em deia: aquest any és menester que es facin realitat les teves esperances, però siguis prudent, no t’entusiasmis, tal com pinta, “lo comido por lo servido”. Preus de mà d’obra, carburants, energia, electricitat, fertilitzants, transports, impostos en pujades espectaculars que absorbiran l’increment de preu a percebre i amb l’esperança que la collita entri al sac i la fruita al palot.

Queden quatre mesos perquè amb sort tot quedi ben lligat i, uns quants mesos més, cobrat. Quedem amb l’esperança que no es repeteixi un 16 de juny del 2020, que la meteorologia ens acompanyi i que les temperatures a l’Europa gelada al març i l’abril siguin de veritable estiu.

tracking