SEGRE

Creat:

Actualitzat:

Tots volem avançar cap a un món més just i sostenible però és evident que no hi ha unanimitat sobre les fórmules per aconseguir-ho i fer-ho compatible amb l’activitat, el desenvolupament i fins i tot el progrés humà i és normal que es plantegin serioses contradiccions sobre les prioritats a potenciar a l’acció pública. El que no sembla tan raonable és que es proposi gravar amb nous impostos la majoria d’activitats que es desenvolupen a les comarques que durant molts anys han estat les més deprimides de Catalunya i que estan consolidant el seu desenvolupament en aquestes activitats que es vol desincentivar. Associacions que han desenvolupat una encomiable tasca en la defensa del medi ambient com Ecologistes en Acció, Greenpeace, SEO Birdlife, WWF i Amigos de la Tierra han elaborat un document en què demanen que es creïn nous impostos per desincentivar la pràctica de l’esquí alpí, amb un recàrrec per cada forfet, un altre sobre les pernoctacions en establiments turístics que s’afegeixi a la taxa turística que ja s’aplica, un altre per gravar la pràctica de la caça i un quart que penalitzi la producció de purins. O sigui, nous impostos per a les activitats que generen riquesa a les comarques de Lleida per aconseguir, segons la seua opinió, un món més just i sostenible.

No podem estar-hi d’acord i val a esperar que tampoc les administracions públiques escoltin aquestes peticions perquè entre altres raons van radicalment en contra de les polítiques aplicades fins ara. L’esquí és una riquesa per a les comarques de muntanya que ha permès mantenir o recuperar població i atreure turisme, de la mateixa forma que la caça és un esport amb milions d’aficionats que respecten el medi ambient i en aquests moments ajuden a combatre la proliferació de senglars i, pel que fa als purins, hi ha serioses restriccions a la implantació de noves granges i es busquen fórmules per al seu aprofitament, afavorint-ne l’ús en la producció d’energia i com a fertilitzant orgànic que pugui substituir els químics.

L’important en les quatre taxes plantejades pels ecologistes és que hi hagi una regulació i que s’apliqui, sense necessitat d’implantar nous impostos que només perjudicarien els habitants d’aquestes comarques, que són precisament els primers defensors del medi ambient i els més interessats a conservar-lo i protegir-lo perquè és el seu.

tracking