SEGRE

PROP DE VOSALTRES

Sobre els futurs objectius diocesans

Sobre els futurs objectius diocesans

Sobre els futurs objectius diocesansSEGRE

Creat:

Actualitzat:

Aquest humil recordatori va dirigit també a tots aquells que participen en la vida ciutadana i que s’alegren quan compten amb catòlics que estan esperançats a fer del nostre món un lloc més habitable, just i fratern. Segur que els agrada saber el clima participatiu que existeix en el si de la nostra comunitat eclesial.

En l’assemblea diocesana del final del curs passat es va decidir procedir a l’elaboració d’un nou pla en el qual qualsevol cristià pogués aportar el seu punt de vista. Durant l’estiu es va confeccionar una guia que facilités les respostes i agrupés les preocupacions més generalitzades. El mes de setembre de l’any passat, a la Festa de l’Enviament, es va donar a conèixer aquesta guia, es va distribuir en fulls impresos i es va enviar utilitzant els mitjans electrònics. Em sembla que va arribar a tots els interessats per demanar la col·laboració serena i esperançada per al bé de la nostra Església i per un millor servei a la societat que ens contempla i ens envolta.

Durant els mesos transcorreguts d’aquest curs hi ha hagut moltes reunions dels equips de sacerdots en els arxiprestats, de les comunitats de vida religiosa i dels moviments apostòlics en què han aparegut les diferents preferències pastorals que posaran a la consideració de tots. Agraeixo a tothom la seva constant col·laboració i el seu interès per millorar entre tots la nostra vida cristiana. Es va posar una data límit per entregar aquestes aportacions per escrit: el 26 de febrer, Dimecres de Cendra i inici de la Quaresma.

Quan us arribi aquest comentari a les vostres orelles o a les vostres mans faltaran pràcticament quinze dies perquè acabi el període de consulta. La meva crida d’ara és l’últim intent per sol·licitar la vostra participació. Si hi participem molts, més generalitzada serà la resposta i més importarà a totes les comunitats. S’estima molt més allò que se sent com a propi i que pot beneficiar la majoria. La família diocesana vol sumar la veu de tots els seus membres en tot allò que ens compromet com a essencial per al pròxim futur. Us prego que hi participeu.

El material escrit que s’ha utilitzat i ens ha servit d’orientació ha estat en síntesi el següent: la Paraula de Déu, els documents del Concili Vaticà II, les resolucions i el missatge del Concili Provincial Tarraconense, els escrits dels últims papes, especialment els de l’actual i els textos que la nostra diòcesi ha elaborat en els últims anys, destacant l’últim Pla que comprenia el trienni 2016-19. Com podeu comprovar, comptàvem amb molts textos i de molt elevada qualificació. Em sembla que els hem sabut aprofitar.

Ara mirem al futur. Ho volem fer amb esperança, amb il·lusió, amb constància i amb coratge. És el que dóna el seguiment de Jesucrist i la pertinença responsable a la seva Església. Fugim del desànim, del pessimisme i de la tristesa pastoral. Gràcies por la col·laboració.

Sobre els futurs objectius diocesans

Sobre els futurs objectius diocesansSEGRE

tracking