SEGRE

La probabilitat d'hospitalització per covid-19 a Catalunya es triplica a partir dels 65 anys

Un estudi de l'AQuAS detecta diversos factors de risc i detalla la taxa d'hospitalització acumulada per territoris

taxa d'hospitalització per territori

taxa d'hospitalització per territori

detail.info.publicated
detail.info.verificated

Creat:

Actualitzat:

Un estudi de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) revela que l’edat, el sexe i la comorbiditat són els principals factors associats a l’hospitalització o a un pitjor pronòstic dels pacients amb coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. L’Informe sobre les característiques sociodemogràfiques, clíniques i els factors pronòstics dels pacients amb el diagnòstic de COVID-19 ha analitzat els principals factors associats a l’hospitalització per aquesta malaltia en la població general i, en aquest sentit, n’ha assenyalat quatre.

Un dels factors és l’edat, amb una probabilitat tres vegades més elevada d’hospitalització a partir dels 65 anys respecte als de 15 a 44 anys. Un altre és el de presentar una elevada càrrega de morbiditat (patologies prèvies), amb una probabilitat de ser hospitalitzat de gairebé 5 vegades la de la població amb risc de base. Entre les patologies específiques amb més risc, cal destacar l’obesitat (27 %), la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) (18 %), la insuficiència cardíaca (20 %) o els trastorns psiquiàtrics (11 %). Un tercer factor és el de pertànyer a col·lectius especialment vulnerables, com són aquelles persones ingressades en una residència assistida o amb discapacitat intel·lectual. I finalment, assenyala que els homes tenen un 55 % més de probabilitat d’ingressar que les dones.

L’estudi també ha analitzat els principals factors associats a la mort intrahospitalària i un d’aquests factors és l’edat. A partir dels 65 anys, la mortalitat es dispara respecte dels pacients ingressats de 15 a 44 anys. Així, els pacients de 65 a 74 anys tenen 8 vegades més probabilitat de morir; els de 75 a 84 anys, 16 vegades i els majors de 84 fins a 20 vegades. Un altre factor és la càrrega de morbiditat: els pacients amb un nivell de morbiditat previ entre moderat i alt tenen més de 2 a 3 cops més probabilitat de morir que les persones amb menys morbiditat. Entre les patologies específiques, cal destacar la insuficiència renal crònica (30 %), la insuficiència cardíaca (26 %) o la diabetis (18 %). Per sexes, els homes tenen un 62 % més de probabilitats de morir que les dones un cop han ingressat. I finalment, un quart factor és el de formar part de col·lectius especialment vulnerables, com són aquelles persones ingressades en una residència assistida o amb discapacitat intel·lectual greu.

Atenent a aquests resultats, l’informe conclou que es pot considerar que el grup vulnerable a presentar un augment del risc de ser hospitalitzat, patir complicacions o morir durant l’ingrés hospitalari seria aquell definit per ser major de 65 anys; presentar una càrrega de comorbiditat major o bé patir alguna patologia com diabetis mellitus, insuficiència cardíaca, MPOC, obesitat, insuficiència renal crònica, demència o trastorns psiquiàtrics greus; i finalment ser dels col·lectius especialment vulnerables com les persones amb antecedents de discapacitat intel·lectual greu i aquelles ingressades en una residència assistida (tant gent gran com discapacitats intel·lectuals).

L'estudi també detalla amb gràfiques la taxa d'hospitalització acumulada i diària per territoris:

tracking