SEGRE

URBANISME MUSEUS

L'aturada de les obres posa en risc els dos milions del Feder per al Museu Morera de Lleida

Les bases obliguen a haver acabat almenys el 70% dels treballs d’aquí a un any || La subvenció de quasi 2 milions dels fons Feder de la UE que la Paeria va obtenir per a les obres del Museu Morera està en risc, ja que les bases de la concessió obliguen a tenir a punt els treballs el 31 de desembre del 2020 o, almenys, que estiguin executats al 70% el 30 de novembre anterior per demanar una pròrroga. De moment, segueixen paralitzats.

L’arquitecte Jaume Terés explica el projecte a les autoritats a l’acte que es va celebrar al gener.

L’arquitecte Jaume Terés explica el projecte a les autoritats a l’acte que es va celebrar al gener.SEGRE

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

La paralització de les obres del futur Museu Morera, després que les empreses adjudicatàries hagin notificat a la Paeria que veuen inviable executar el projecte amb el pressupost actual, posa en risc l’ajuda de gairebé 2 milions (1.968.377 euros) que la Paeria va obtenir dels fons Feder de la Unió Europea. El motiu és que les bases de la convocatòria d’aquests ajuts, regulats per una ordre de la Generalitat del maig del 2016, estableixen que les actuacions beneficiàries “han d’estar executades i pagades el 31 de desembre del 2020”. Tot seguit, indiquen que serà possible sol·licitar pròrrogues, però només “de manera justificada abans del 30 de novembre del 2020” i que únicament podran fer-ho “les entitats locals que hagin executat i pagat un mínim del 70% de l’operació”. Així doncs, seria necessari que les obres de la rehabilitació integral de l’antiga Audiència estiguessin com a mínim executades al 70% d’aquí a un any.

Això resulta a priori més que difícil. D’una banda, perquè res indica que les discrepàncies entre la Paeria i la Unió Temporal d’Empreses (UTE) adjudicatària, formada per Benitó Arnó, Romero Polo i Sorigué, estiguin a punt de resoldre’s. I, d’altra banda, perquè el termini d’execució del projecte fixat en l’adjudicació era de 25 mesos. Tenint en compte que els operaris només han treballat un parell de mesos, s’hauria d’accelerar molt el ritme per arribar a aquest 70% d’aquí a un any.

El Govern ratifica que les obres han d’estar al 70% el 30 de novembre del 2020 per optar a una pròrroga

El departament de Presidència de la Generalitat, en resposta a una pregunta d’aquest diari sobre si l’incompliment dels terminis en projectes amb ajuts dels fons Feder comporta la pèrdua de les subvencions, va dir que “tal com preveuen les bases, un dels requisits per poder obtenir la pròrroga és justificar l’execució i pagament del 70% de la despesa elegible”, i va afegir que “en cas contrari no es podrà obtenir la pròrroga i s’haurà d’analitzar l’assoliment d’objectius realitzat”. Al marge del Feder, Generalitat, Diputació i Estat aporten un milió d’euros cadascuna a aquesta obra.

Tal com va publicar aquest diari, l’UTE va demanar ja el dia 26 d’abril, quan encara governava el PSC, augmentar en 641.000 euros el pressupost, de 4,470 milions, en concepte de “danys i perjudicis” pel retard en l’inici de les obres “per causes imputables” a la Paeria, per compensar l’alça de preus de materials i mà d’obra després que hagués transcorregut més d’un any i mig des de la presentació de l’oferta.

La Paeria tramita modificacions però l’UTE en demana més

El tinent d’alcalde Toni Postius va informar ahir la comissió d’Urbanisme que la Paeria ja té gairebé a punt el projecte modificat per incloure els canvis motivats per la tro· balla de restes arqueològiques i diverses modificacions a les instal·lacions. Membres de la comissió van assenyalar que Postius no va detallar-ne el cost, però va dir que serà ele· vat. Així mateix, van afirmar que va donar compte que s’han hagut d’introduir canvis per· què a la part posterior de l’anti· ga Audiència s’han detectat problemes estructurals, com per exemple que alguns pilars tot just tenen fonaments. Van afegir que va apuntar que la re· clamació de 641.000 euros de l’UTE pel retard en el comen· çament de les obres serà deses· timada amb tota probabilitat. En un altre ordre de coses, fonts municipals van confir· mar que l’UTE ha entregat un nou escrit a la Paeria que fo· namenta la seua reclamació en el fet que el projecte compta amb nombroses deficiències respecte a les instal·lacions. Van detallar que es tracta d’un informe elaborat per un engi· nyer industrial que conclou que, d’acord amb la normati· va, s’han de corregir múltiples punts del projecte en matèria de climatització i ventilació, instal·lació elèctrica i del sis· tema contra incendis.

tracking