SEGRE

L'ampliació del permís de paternitat es retarda ara fins l'1 d'abril

El BOE sí que publica aquest dijous el decret llei en matèria d’igualtat laboral

L'ampliació del permís de paternitat es retarda ara fins l'1 d'abril

L'ampliació del permís de paternitat es retarda ara fins l'1 d'abrilEFE

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

Els permisos de paternitat passaran des del pròxim 1 d’abril de 5 a 8 setmanes, de les quals les dos primeres caldrà prendre-les alhora que la mare després del naixement o adopció, mentre que les altres sis es poden repartir durant els primers dotze mesos. Fonts governamentals han explicat que s’ha deixat aquell termini fins abril per donar temps a les empreses i a la Seguretat social perquè s’adaptin a la nova norma.

El BOE sí publica aquest dijous el decret llei en matèria d’igualtat laboral que majoritàriament entra en vigor demà divendres i que, a més de l’equiparació progressiva dels permisos de paternitat i maternitat, contempla mesures específiques per a les empreses i la recuperació del pagament de les quotes socials per a cuidadors no professionals de persones en situació de dependència amb càrrec a l’Estat.

PERMISOS PER NAIXEMENT

-Equiparació progressiva fins el 2021 dels permisos de paternitat i maternitat a 8 setmanes des de l’entrada en vigor, a 12 setmanes el 2020 i a 16 setmanes el 2021.

-Seran iguals i intransferibles per a ambdós progenitors i passaran a dir-se permisos per naixement, que inclou part o adopció i la cura del menor de 12 mesos.

-Des de demà el progenitor diferent a la mare biològica haurà de disfrutar 2 setmanes de permís immediatament després del naixement o adopció i les 6 restants les podran distribuir fins que el fill compleixi un any.

-El 2020 el primer període del permís de paternitat serà de 4 setmanes, repartint les 8 restants al llarg de l’any.

-El 2021 ambdós progenitors hauran de disfrutar 6 setmanes de forma ininterrompuda després del part i les altres 10 podran distribuir-les com vulguin fins que el fill compleixi un any. Com a incentiu, si ambdós progenitors gaudeixen dels seus permisos de forma equitativa, en tindran una setmana més cada un.

-Les primeres 6 setmanes hauran de gaudir-se a jornada completa, però les 10 restants podran exercir-se a jornada parcial.

LACTÀNCIA

-Ambdós progenitors tindran dret a partir de l’1 d’abril a una hora d’absència de la feina fins que el fill compleixi els 9 mesos o acumular-les en jornades completes de les quals podran gaudir-se de forma simultània però que no són transferibles.

-Com a incentiu, si ambdós progenitors exerceixen aquest dret de forma igualitària, podrà estendre’s fins que el lactant compleixi l’any, però amb una reducció proporcional del salari des dels 9 mesos.

COTITZACIÓ DE CUIDADORS

-La Seguretat Social, amb fons de l’Estat, es farà càrrec de les cotitzacions dels cuidadors no professionals de persones en situació de dependència.

EMPRESES

-Empreses mitjanes i grans (amb més de 50 empleats) hauran de portar un registre salarial amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la seua plantilla.

-El registre salarial s’haurà de presentar desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball d’igual valor.

-Els treballadors tindran dret a accedir al registre salarial de la seua empresa.

-Es presumirà que hi ha discriminació salarial en les empreses de més de 50 empleats quan la mitjana de les retribucions dels treballadors d’un sexe sigui superior al de l’altre en un 25 % o més, prenent el conjunt de la massa salarial o la mitjana de les percepcions satisfetes, tret de prova en contrari que ho justifiqui per motius no relacionats amb el sexe dels treballadors.

-Les empreses de més de 50 treballadors estaran obligades a elaborar i aplicar un pla d’igualtat, que fins ara només era preceptiu per a les empreses de més de 250 empleats.

-L’aplicació de l’esmentada obligació es durà a terme de manera gradual en funció del nombre d’empleats de l’empresa: de 50 a 100 treballadors tindran 3 anys, de 101 a 150 tindran 2 anys i de 151 a 250 tindran 1 any.

-Es crea un registre de plans d’igualtat de les empreses dependent de la Direcció General de Treball.

tracking