SEGRE

LABORAL INDICADORS

Creixen els contractes temporals convertits a indefinits a Lleida

Més d’un 11 per cent entre els mesos de gener i juny, molt per sobre de la mitjana catalana || Encara que tot just suposen el 5,4% del total dels que es van subscriure

Imatge d’arxiu d’una oficina d’ocupació a la ciutat de Lleida.

Imatge d’arxiu d’una oficina d’ocupació a la ciutat de Lleida.SEGRE

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

Lleida va ser la demarcació catalana que va experimentar durant el primer semestre d’aquest any un increment més gran de les conversions de contractes temporals en indefinits, segons es desprèn de les dades publicades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), dependent del ministeri de Treball. En aquest sentit, les comarques lleidatanes van registrar fins a 5.032 conversions de contractes entre el gener i el juny, davant les 4.531 del 2017.

D’aquesta manera, van aconseguir un augment de l’11,05 per cent, davant del 7,4 per cent que es va aconseguir per la província de Tarragona, amb un total de 7.536 conversions, del 2 per cent de Girona (7.741) i 0,02 per cent de Barcelona (54.842).

Així mateix, el percentatge de conversions de contractes temporals a indefinits de Lleida supera àmpliament la mitjana catalana, que va ser fins al juny de 76.151 (un 2,95 per cent més).

Malgrat tot, els contractes temporals convertits en indefinits van representar el 5,4 per cent del total de contractes subscrits a la demarcació durant els primers sis mesos de l’any, que van assolir els 91.653 conversions.

S’ha de destacar que entre els mesos de gener i juny d’aquest any, els contractes temporals a la província han representat el 88,94 per cent del total, amb 81.515 firmes contractuals, davant dels 10.138 contractes indefinits, que van suposar l’11,06 per cent restant.

En particular, durant el mes de juny, un total de 942 contractes van passar de temporals a indefinits a la província de Lleida. D’aquests, la majoria van ser signats per treballadors d’entre 30 i 45 anys, amb 542 conversions.

Al contrari, la franja d’edat de menors de 25 anys va ser en la que menys repercussió va tenir la conversió de contractes de durada determinada a durada indefinida, amb 147. Per sexes, 621 treballadors homes van passar de tenir un contracte temporal a tenir-ne un d’indefinit, davant només 321 dones, el mes de juny.

Per sectors, el de serveis va liderar la conversió a indefinits, amb 559, mentre que en la construcció va ser on menys incidència van tenir aquesta classe d’acords laborals, amb 116 conversions.

En els onze primers mesos del pla (agost 2018-juny 2019), també s’ha regularitzat la situació de 32.067 falsos autònoms mitjançant el seu enquadrament al règim general de Seguretat Social com a treballadors per compte d’altri, així com la detecció de 725 infraccions amb propostes de sanció (el doble que un any abans) per 216,88 milions en concepte de liquidació de quotes a la Seguretat Social (quatre vegades més que el període anterior). Així mateix, el pla director ha permès detectar 782 falsos becaris.

El pla pel treball digne permet fer aflorar 126.751 llocs de treball

El Pla Director per un Treball Digne que va posar en marxa el ministeri d’Ocupació a finals de juliol del 2018 ha permès fer aflorar a Espanya, fins al juny d’aquest any, un total de 126.751 llocs de treball, la qual cosa implica un increment del 45% respecte al mateix període de l’any anterior i una recaptació per quotes a la Seguretat Social d’1.146,59 milions d’euros, un 32% més.

tracking