SEGRE

La Generalitat implanta el nou impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles

L’Agència Tributària de Catalunya gestiona aquest tribut alineat amb la fiscalitat ambiental que promou Europa i els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030

Imatge d’arxiu d’una retenció a Barcelona.

Imatge d’arxiu d’una retenció a Barcelona.ACN

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

Catalunya treballa des de fa temps per reduir les seves emissions de diòxid de carboni (CO2) i des de l’any 2005 ha iniciat un camí que l'ha situada dins el marc de compliment dels compromisos de Kyoto i la política internacional contra les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Amb aquest mateix objectiu, la Generalitat posa en marxa enguany l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. Es tracta d’un tribut propi alineat amb la fiscalitat verda que es promou des d’Europa per lluitar contra el canvi climàtic i amb els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030.

Davant la situació d’emergència climàtica que viu el planeta, i des del compromís amb el medi ambient, l’impost s’implanta amb una voluntat clara d’incentivar la reducció d’emissions de CO2 dels vehicles, que tenen un impacte directe en l’efecte d’hivernacle i l’escalfament global, i per tant, sobre la salut de la ciutadania.

L’impost va ser creat per mitjà de la Llei 5/2017 de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Posteriorment, la regulació es va incorporar a la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic. La normativa pretén afavorir la transició cap a una economia neutra en emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, competitiva, innovadora i eficient en l'ús dels recursos; reduir la vulnerabilitat de la població, dels sectors socioeconòmics i dels ecosistemes terrestres i marins davant els impactes adversos del canvi climàtic, i també fomentar l'educació, la recerca, el desenvolupament i la transferència de tecnologia, i difondre el coneixement en matèria d'adaptació i mitigació del canvi climàtic.

S’aplicarà a turismes, furgonetes i motocicletes —sobre la base de les emissions de CO2 del 2020—, i es calcula que enguany afectarà 4,1 milions de vehicles i 2,1 milions de contribuents.

A què es destinarà la recaptació?

L’impost té un caràcter finalista. La recaptació es destinarà íntegrament al Fons climàtic i al Fons del patrimoni natural amb l’objectiu d’invertir en accions de millora de l’entorn i del transport públic, fomentar les energies renovables i els vehicles nets, i impulsar la mobilitat sostenible, la gestió dels parcs naturals i la recerca.

Qui l’ha de pagar?

L’impost l’han de pagar les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020. També hi estan obligades les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats a Catalunya durant el 2020.

A la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) es pot consultar la taula de trams i, amb el simulador, calcular el cost de l’impost segons les emissions de CO2 del vehicle.

No tots els vehicles han de tributar. N’estan exempts els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (incloent-hi el conductor).

Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics gaudeixen de la bonificació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc no hauran de pagar.

Calendari

L’impost es gestiona mitjançant padró, elaborat i aprovat per l’ATC a partir de les dades de què disposa.

A partir de l’1 de maig del 2021, es podrà consultar el padró provisional dels vehicles que tributen per l’impost i la quota a pagar a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya, atc.gencat.cat. Si es domicilia el pagament de l’impost i se subscriuen les notificacions electròniques, es pot gaudir d’una bonificació del 2%. Si cal fer alguna modificació a les dades del padró, es podran presentar al·legacions fins al 4 de juny.

L’accés amb idCAT Mòbil (o altres sistemes d’identificació digital) permet consultar les dades al padró, presentar al·legacions, domiciliar el pagament, subscriure’s a les notificacions electròniques, pagar la liquidació i presentar reclamacions.

A partir de l’1 de setembre, es publicarà el padró definitiu i s’iniciarà el període de pagament a través de la seu electrònica de l’ATC. Si no s’opta per fer el pagament per la seu electrònica, a partir de l’octubre del 2021 es rebrà una notificació amb l’import i els terminis d’ingrés.

L’Agència Tributària de Catalunya posa a disposició dels contribuents els canals d’assistència següents:

  • atc.gencat.cat/impostco2. Per consultar el padró, obtenir més informació general, rebre atenció personalitzada amb assistent virtual i fer tots els tràmits.
  • Telèfon 012. Per consultes generals sobre l’impost.
  • Telèfon 93 551 51 51. Per consultar el padró, alta de domiciliació i altres gestions.
  • Oficines de l’ATC. Només en cas d’incidència en el padró, i demanant cita prèvia al 93 551 51 51.

Per saber-ne més, visiteu el web impostco2.gencat.cat.

Imatge Agència

La Generalitat implanta el nou impost sobre les emissions de CO2 dels vehiclesATC

tracking