SEGRE

Educació estableix que les avaluacions tindran en compte la situació de cada alumne

La docència “haurà de ser virtual”

Una aula buida.

Una aula buida.Cynthia Sans

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

El Departament d’Educació ha establert que les avaluacions d'aquest curs, alterat per la crisi del coronavirus, tindran en compte la situació personalitzada de cada alumne. És un dels criteris que al llarg del dia d’avui farà arribar a les direccions dels centres educatius. L'objectiu principal és donar continuïtat a l’activitat formativa per ajudar a mantenir els hàbits i el procés d’aprenentatge amb propostes educatives que arribin a tot l’alumnat, segons afirma Educació. I sense oblidar, al mateix temps, que el seguiment tutorial i el suport emocional a l’alumnat i a les famílies prenen en aquest context més rellevància, especialment, en el cas de l’alumnat que té més dificultats a l’hora de participar en les activitats proposades.

Pel que fa a l’avaluació, el Departament estableix que el segon trimestre s’avalua fins al 12 de març, amb les observacions obtingudes fins a aquell moment. Els informes per alumnat i famílies es podran lliurar un cop es normalitzi l'activitat acadèmica, malgrat que alguns centres ja els han tramès a les famílies.

Probablement, indica Educació, l’inici de la tercera avaluació es farà encara en període de confinament. Per aquest motiu, la docència “haurà de ser virtual”. L'avaluació serà qualificadora i personalitzada, tenint en compte les limitacions de cada alumne. Aquest fet implicarà un paper “important” en la figura dels tutors/es pel que fa a la comunicació i el suport regular amb l'alumnat i les famílies. Caldrà, doncs, afegeix, revisar els criteris d'avaluació formulats per cada centre a principi de curs i adaptar-los a les limitacions formatives i personals amb les quals s’hagi trobat cada alumne. A partir del 13 d’abril el Departament d’Educació establirà unes noves orientacions al respecte.

Educació recorda que les activitats que s’organitzin han de seguir els paràmetres de l’ensenyament per competències bàsiques i defugir la necessitat i la pressió d'acabar els programes. Així, per exemple, es recomana fer propostes setmanals, des de diferents àmbits curriculars, amb calendari de lliurament i amb la possibilitat de fer un retorn de les activitats realitzades a l’alumnat. Al mateix temps, s’han d’evitar les tasques repetitives, els projectes han de ser motivadors i han de tenir l’acompanyament del professorat.

Tanmateix, a l’hora de programar les activitats, cal evitar reproduir el treball que es fa en els centres, és a dir, la transportació directa dels horaris setmanals. És per això que els equips directius han de planificar i coordinar la proposta de treballs de forma sostenible, tant pel que fa a la dedicació de l’alumnat com del professorat.

La interacció entre professorat i alumnat s’ha de poder garantir a partir dels diferents mitjans, ja sigui per correu electrònic o d’altres entorns, i que en permeti el retorn per exemple amb l’enviament de fotografies dels treballs o l’enviament de documents digitals.

A més, el Departament subratlla que la situació actual afecta especialment l’alumnat dels centres en entorns socioeconòmics desafavorits. En aquests casos, afegeix, cal utilitzar tots els recursos tecnològics a l'abast per acompanyar l’alumnat durant aquests dies de confinament, com ara trucades telefòniques, missatges de Whatsapp, etc, en funció dels recursos disponibles en cadascun dels alumnes.

 
tracking