SEGRE

El polígon de Torreblanca-Quatre Pilans pot generar entre 6.000 i 12.000 llocs de treball directes

Territori aposta per ubicar a Torreblanca-Quatre Pilans una gran estació intermodal que posicioni Lleida en el sector logístic

El polígon de Torreblanca-Quatre Pilans pot generar entre 6.000 i 12.000 llocs de treball directes

El polígon de Torreblanca-Quatre Pilans pot generar entre 6.000 i 12.000 llocs de treball directes

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

La Comissió territorial d'Urbanisme de Lleida ha aprovat inicialment el Pla director urbanístic d'activitat econòmica de la Plana de Lleida per desenvolupar el sector de Torreblanca-Quatre Pilans, a Lleida. Es tracta d'un àmbit de 433 hectàrees, 222 de les quals podran acollir empreses interessades en les grans parcel·les de què disposarà. També tindrà amb una terminal ferroviària intermodal. La previsió és aprovar definitivament el pla abans que acabi l'any i, en paral·lel, tramitar la reparcel·lació i urbanització, per començar les obres entre finals del 2023 o principis del 2024. Torreblanca-Quatre Pilans serà un dels sectors industrials més grans del país i s'estima que s'hi poden crear entre 6.000 i 12.000 llocs de treball directes.

El Pla director urbanístic d'activitat econòmica (PDUAE) de la Plana de Lleida posarà al mercat 222 hectàrees de nou sòl industrial a Torreblanca-Quatre Pilans, un sector ubicat al terme municipal de Lleida especialment pensat per acollir empreses que precisen parcel·les de gran format, com és el cas de la logística, i ben connectat, amb la previsió d'una terminal ferroviària intermodal.

"Posem Lleida al mapa logístic de Catalunya, ben posicionada en relació amb el Corredor Mediterrani i també en relació amb l'interior de la península", ha indicat el director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra. De la seva banda, el tinent d'alcalde de la Paeria, Toni Postius, ha destacat la importància que suposa aquest nou pas en el desplegament de Torreblanca-Quatre Pilans per dotar la capital del Segrià de nou sòl industrial per atraure activitat econòmica al territori.

Una localització "estratègica"

El PDUAE defineix un àmbit d'activitat econòmica promogut per la Generalitat, en col·laboració amb l'Incalsòl i l'Ajuntament de Lleida. Finalment, s'ha optat per excloure del PDUAE els municipis de Bell-lloc d'Urgell i els Alamús, d'acord amb la voluntat expressada pels seus plenaris, i situar el nou sòl industrial només en terrenys del terme municipal de Lleida, en concret a l'àmbit de Torreblanca-Quatre Pilans. Se situa a l'est de Lleida, en una àrea d'interès econòmic, industrial i logístic, situada entre les carreteres C-13b i N-240, i la via fèrria R14 Lleida-Tarragona.

Lleida en general, i aquest enclavament estratègic en particular, es troba en un eix de primer ordre a nivell europeu, com el corredor Mediterrani. L'impuls d'un gran sector econòmic en aquest punt concentraria l'activitat econòmica en l'encreuament de grans eixos territorials. Així, s'evitaria la dispersió de l'activitat industrial i logística i s'optimitzarien les condicions per acollir noves activitats estratègiques, ha dit Serra. L'aposta per la descarbonització de la mobilitat és ben present el el projecte amb la inclusió d'una nova terminal intermodal de mercaderies i baixador per a passatgers.

Els objectius concrets del PDUAE són articular el territori i preveure un creixement d'acord amb els criteris de desenvolupament urbanístic sostenible. En aquest sentit, el seu desenvolupament contribuirà a generar un nou pol d'activitat econòmica i logística sostenible al territori, possibilitant el flux de mercaderies en el territori català, peninsular i europeu, amb l'estació que s'hi ubicarà.

222 hectàrees de grans parcel·les de sòl industrial

El Pla director urbanístic delimita quatre sectors d'interès supramunicipal i n'estableix l'ordenació detallada. En total, sumen 433 hectàrees, 222 de les quals seran de sòl industrial. La resta de superfície correspon a sistemes viaris, equipaments, zones verdes i a la terminal ferroviària de mercaderies que també s'hi construirà. Agustí Serra ha destacat la "flexibilitat" i "adaptabilitat" amb què es desenvolupa el sector per tal de donar resposta a les necessitats de les empreses interessades en instal·lar-s'hi.  

El sector 1 Porta Torreblanca-Quatre Pilans (41,6 ha de superfície) constitueix l'espai de transició entre el sòl urbanitzable i el sòl no urbanitzable. Té per objectiu garantir l'accés viari als altres sectors des de la C-13b i l'N-240, i acollir els serveis tècnics comuns necessaris. En el sector 2 Torreblanca (219,8 ha) s'hi prioritzen les parcel·les de molt grans dimensions; integra la sèquia i la clamor de la Femosa com a elements paisatgístics característics; ordena un parc central equipat, i disposa una franja d'espais no edificats perimetrals.

El sector 3 Quatre Pilans (89,6 ha) és més proper a la ciutat de Lleida, limitant a l'oest amb l'autovia C-13b. També inclou parcel·les de molt grans dimensions i té els mateixos elements paisatgístics i d'espais lliures que el sector 2. Finalment, el sector 4 Centre Intermodal Torreblanca-Quatre Pilans (82,6 ha) abasta els terrenys al sud-oest de l'àmbit, en paral·lel a la línia ferroviària existent, i s'hi preveu implantar una plataforma intermodal de mercaderies i un baixador ferroviari de passatgers.

Una parcel·la de fins a 135 hectàrees

El PDUAE preveu dos tipus de parcel·les, D'una banda, una zona d'activitat econòmica de parcel·la gran, de 4 ha de superfície mínima, que es preveu als sectors 2 i 3. De l'altra, una zona d'activitat econòmica en giga parcel·la, amb una única peça de 135 ha de superfície al sector 2, tot i que podria fragmentar-se en 3 unitats amb una superfície mínima de 40 ha, per flexibilitzar l'oferta en funció de les possibles demandes de futur.

La xarxa viaria del PDUAE s'estructura amb un vial principal, que enllaça en els seus extrems amb la vialitat bàsica del perímetre mitjançant els nusos viaris necessaris, connectant amb l'autovia C-13b a l'est i amb l'N-240 al nord; i prolongant-se cap el sud, a l'altra banda de la clamor de la Femosa, per donar accés al centre intermodal.

Pel que fa als sòls d'espais lliures, es dibuixen tres parcs interconnectats: el de Porta Torreblanca-Quatre Pilans, que s'estén d'oest a est; el parc central de la sèquia de la Femosa, i el parc de l'estació intermodal, que actua com a nexe entre el conjunt dels sectors d'activitat econòmica i la terminal.

Quant als equipaments, es preveuen dues grans peces en els extrems del parc central de la sèquia de la Femosa, amb unes superfícies d'11,3 ha i 5,1 ha. El Pla de desenvolupament urbanístic planteja també una sèrie d'actuacions directes en sòl no urbanitzable per vetllar pel manteniment dels valors naturals i paisatgístics de l'entorn. Així mateix, també s'ha previst instal·lacions fotovoltaiques per produir l'energia que requerirà la futura zona industrial i per abastir també l'entorn proper.

Entre 6.000 i 12.000 llocs de treball

Toni Postius ha explicat que el desenvolupament del polígon de Torreblanca-Quatre Pilans pot suposar la creació d'entre 6.000 i 12.000 llocs de treball directes "qualificats", a més de molts altres d'indirectes. Així mateix, el tinent d'alcalde ha indicat que l'Incasòl i la Paeria ja treballen amb la comercialització i ha explicat que ja han visitat els terrenys  de la futura zona industrial diferents delegacions internacionals dels Estats Units, de Corea del Sud i del nord d'Europa.  

Inici d'obres entre finals del 2023 i principis del 2024

Un cop feta l'aprovació inicial del PDUAE per part de la Comissió territorial d'Urbanisme de Lleida, s'obrirà un període d'informació pública perquè s'hi puguin presentar al·legacions. La previsió passa per aprovar definitivament el pla abans que acabi aquest any, en aquest cas ho haurà de fer la Comissió de territori de Catalunya. En paral·lel, tramitaran els projectes de reparcel·lació i urbanització, amb la voluntat que les obres del futur polígon industrial puguin començar entre finals del 2023 i principis del 2024, segons ha detallat Serra.

El polígon de Torreblanca-Quatre Pilans pot generar entre 6.000 i 12.000 llocs de treball directes

El polígon de Torreblanca-Quatre Pilans pot generar entre 6.000 i 12.000 llocs de treball directes

El polígon de Torreblanca-Quatre Pilans pot generar entre 6.000 i 12.000 llocs de treball directes

El polígon de Torreblanca-Quatre Pilans pot generar entre 6.000 i 12.000 llocs de treball directes

tracking