SEGRE

El 4% dels veïns del Camp d'Esports de Lleida es troben en risc durant els episodis de calor extrema

Tot i que Camp d’Esports no és un dels barris més afectats per l’efecte de l’Illa de Calor Urbana, la seva població i equipaments encara estan exposats a riscos significatius durant les onades de calor. 

El barri del Camp d'Esports de Lleida

Lleida

Creat:

Actualitzat:

El barri de Camp d’Esports a Lleida presenta un perfil climàtic particularment interessant en el context de l’informe de sostenibilitat davant les altes temperatures. Aquest informe, elaborat per Green Urban Data, proporciona una anàlisi detallada de l’exposició a temperatures extremes i els riscos associats per a la població i els equipaments municipals.

Context climàtic i metodològic: L’informe utilitza dades històriques i actuals per avaluar l’impacte de les temperatures extremes. En el cas de Camp d’Esports, el barri es caracteritza per tenir una temperatura superficial mitjana de 38,3°C durant els episodis de calor extrema. Aquesta dada es basa en l’anàlisi de temperatures nocturnes i diürnes recollides per satèl·lits com Aqua de la NASA i Landsat 8, així com dades de l’estació meteorològica de Lleida.

Efecte de l’illa de calor urbana: Un dels aspectes més destacats de l’informe és l’anàlisi de l’efecte de l’Illa de Calor Urbana (UHI). Aquest fenomen es refereix a l’augment de temperatures en zones urbanes comparat amb les àrees rurals circumdants, degut a factors com la densitat de construccions, la manca de vegetació i l’activitat humana. En el cas de Camp d’Esports, l’informe indica que el barri no presenta un efecte UHI significatiu, classificat com a “Cap” en l’índex UTFVI (Urban Thermal Field Variance Index).

Riscos per a la població i equipaments: Tot i que Camp d’Esports no es veu severament afectat per l’efecte UHI, la població del barri encara està exposada a riscos derivats de les altes temperatures. Amb una densitat de població de 0,012 habitants per metre quadrat, el barri compta amb 4.452 habitants, dels quals un 4% es considera en risc durant els episodis de calor extrema. Això es tradueix en aproximadament 178 persones vulnerables a les onades de calor.

Pel que fa als equipaments municipals, Camp d’Esports té un total de 31 equipaments, dels quals només 1 es considera en risc alt durant les onades de calor. Això indica una bona distribució i adaptació dels equipaments per fer front a les altes temperatures, tot i que sempre hi ha marge per a millores.

L’informe conclou amb una sèrie de recomanacions per millorar la resiliència del barri davant les altes temperatures. Entre aquestes, es destaca la necessitat d’incrementar les zones verdes i els espais d’ombra, així com la implementació de mesures d’eficiència energètica en edificis i infraestructures. També es recomana la creació de refugis climàtics on la població pugui trobar recer durant els episodis de calor extrema.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE
tracking