SEGRE

El Polígon del Segre, en situació crítica de risc d'exposició a les altes temperatures

El Polígon del Segre és un dels barris més afectats per les altes temperatures a Lleida

Imatge de la calor al polígon del Segre de Lleida

Lleida

Creat:

Actualitzat:

El barri de Polígon del Segre a Lleida es troba en una situació crítica pel que fa al risc d’exposició a altes temperatures, segons l’Informe de Sostenibilitat davant d’Altes Temperatures elaborat per Green Urban Data. Aquest barri destaca per tenir la temperatura més alta registrada, amb una TST (Temperatura Superficial Terrestre) de 40,0°C. A més, el nivell de risc d’Illa de Calor Urbana en aquest barri és classificat com a “Molt Fort”, el nivell més alt possible segons l’índex UTFVI (Urban Thermal Field Variance Index).

Anàlisi de la situació: El Polígon del Segre és un barri industrial que, per la seva naturalesa, presenta una alta densitat de superfícies pavimentades i edificis amb materials que absorbeixen i retenen la calor. Aquestes característiques contribueixen significativament a l’augment de la temperatura superficial, especialment durant els mesos d’estiu. La manca d’espais verds i zones d’ombra agreuja encara més aquesta situació, ja que no hi ha elements naturals que ajudin a dissipar la calor acumulada.

Impacte sobre la població i els equipaments: Tot i que el Polígon del Segre no té una població residencial significativa, el risc d’exposició a altes temperatures afecta directament els treballadors i les activitats industrials que es desenvolupen en aquesta zona. Les altes temperatures poden tenir un impacte negatiu en la salut dels treballadors, augmentant el risc de cops de calor i altres problemes relacionats amb l’exposició prolongada a la calor. A més, les condicions extremes poden afectar l’eficiència i la seguretat de les operacions industrials.

Per reduir el risc d’exposició a altes temperatures al Polígon del Segre, el document proposa accions recomanades, com augmentar la vegetació urbana, substituir els materials de paviment i cobertes per materials que reflecteixin la calor en lloc d’absorbir-la pot contribuir a disminuir la temperatura i instal·lar sistemes de refrigeració passiva

Comparació amb altres barris: En comparació amb altres barris de Lleida, el Polígon del Segre presenta el risc més alt d’exposició a altes temperatures. Per exemple, el barri de Raimat també té un nivell de risc “Molt Fort”, però amb una TST lleugerament inferior de 37,2°C. D’altra banda, barris com Ciutat Jardí i Cappont tenen un risc molt menor, amb nivells de risc classificats com a “Cap” i temperatures superficials de 38,6°C i 37,8°C respectivament.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE
tracking