SEGRE

Compromís per impulsar la igualtat al món empresarial

ESPAI DONA LLEIDA - COELL

Espai Dona

Espai Dona

Creat:

Actualitzat:

Des d’ESPAI DONA LLEIDA impulsem un Manifest per refermar el compromís del teixit empresarial lleidatà pel respecte i el foment actiu de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes mitjançant la implementació en la seva organització de plans d’igualtat o de mesures que tinguin per objectiu clar l’eradicació i fi de qualsevol desigualtat i/o discriminació.

En aquest sentit, els plans d’igualtat i els protocols interns de les organitzacions que s’adhereixin al Manifest no admetran cap mena de tolerància davant de pràctiques que suposin discriminació, abús, assetjament o desigualtat envers les dones.

També instem a establir un marc de treball que tendeixi a la racionalització horària, facilitant d’aquesta manera la conciliació de la vida professional, familiar i personal com un dels eixos bàsics de les polítiques de recursos humans.

Així mateix, atès que COELL és referent en la negociació col·lectiva, treballem per aconseguir que els convenis col·lectius de la província de Lleida incloguin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el marc de les relacions laborals.

tracking