SEGRE
Grup de dones de Lleida

Grup de dones de Lleida

Creat:

Actualitzat:

El 8 de març totes les dones estem convocades, interpel·lades a una vaga de 24 hores, vaga total.

És una vaga total perquè ho és laboral, de cures, de consum i estudiantil. És total perquè és inclusiva , interpel·lant a la diversitat de dones i les diverses vulneracions dels drets de totes.

Perquè denunciem  la vulneració sistemàtica dels drets de les dones, drets reconeguts a nivell internacional després de molts anys de lluita. D’aquí la importància d’una vaga solidària.

Perquè ho és contra el patriarcat, contra aquest sistema social capitalista en  que l’home domina, oprimeix i explota la dona. Sistema on l’exercici del poder passa forçosament pel sotmetiment de les dones a la maternitat, la repressió de la sexualitat femenina, i l’apropiació de la força del treball del grup dominant, les dones, del qual el primer però evidentment no l’únic producte són els fills. El 8 de març és, doncs, una jornada de vaga global contra el patriarcat.

Una vaga que reclama el dret al propi cos, dret encara vulnerat o retallat en bona part del món Reclamem el dret de les dones a tenir relacions sexuals lliures i igualitàries, el dret a tenir opcions sexuals diverses sense patir discriminació per això, el dret a poder decidir si es vol o no ser mare ‒i per tant, a plantejar-se la maternitat com una opció́, i no com una imposició́.

És també una vaga de cures que rebutja un sistema en el que el rol principal de les dones és la reproducció́ social i el dels homes, el proveïment d’ingressos econòmics tot rebutjant la divisió́ de tasques entre ambdós sexes. Un clar exemple el tenim amb el treball domèstic i l’encara desigual repartiment entre homes i dones de la càrrega horària destinada a tenir cura de la família.

Una vaga que denúncia la doble discriminació que pateixen les dones migrades, com a dones i com a migrades. Dones que suporten la violència de les lleis d’estrangeria i que es veuen tancades en CIES en condicions mínimes de supervivència i abocades després a sobreviure de la caritat institucional o a l’explotació laboral.

Una vaga contra el feixisme amagat sota les estores de la classe dominant imperialista i capitalista que ara torna a treure les urpes disfressat de liberalisme. Aquest feixisme que té la intencionalitat d’amagar la seva ferma voluntat de diluir la defensa de les dones com a col·lectiu  amenaçat. Només cal escoltar les líders dels partits d’ultradreta per adonar-nos-en. Una vaga que denúncia  totes les violències exercides sobre les dones. Milers de dones, en tota la nostra diversitat, que són maltractades per les seves parelles o ex-parelles . Reclamen una veritable protecció i reparació́, una seguretat efectiva. És una vaga per denunciar la justícia patriarcal que dubta de la nostra paraula, que qüestiona els nostres testimonis i ens jutja a nosaltres en comptes de jutjar els violadors.

Vaga per reclamar un espai públic, uns espais d’oci segurs, de dia i de nit. Perquè no volem viure sota l’assetjament i agressió sexuals per part dels homes que es creuen que en aquest espais ells dominen. Una vaga per evidenciar i denunciar que l’atur de llarga durada té rostre de dona. Perquè la majoria de llars monoparentals està en risc de pobresa.

Perquè  volem acabar amb la segregació laboral que valora molt més social i econòmicament els sectors masculinitzats i per contra discrimina els sectors feminitzats, sectors amb taxes més altes d’explotació i abús laboral ( indústria tèxtil, conservera, cambreres altres feines d’Hosteleria, etc. Perquè volem denunciar  la penalització de la maternitat en el mercat laboral que encara ens discrimina per aquesta raó  Vaga per visibilitzar les dones que viuen en àmbits rurals que s’han d’enfrontar a una context patriarcal que les invisibilitza, no els hi reconeix les pràctiques productives i intenta excloure-les de l’accés a la terra i fa molt difícil el seu accés a activitats ramaderes.

Una vaga estudiantil que pari les escoles, instituts i universitats, perquè el sistema educatiu, en totes les seves etapes, és el principal espai de socialització en el que es reprodueix el sistema patriarcal capitalista És des d’on es construeixen els rols de gènere, els estereotips i l’amor romàntic heterosexual com a model de relació afectiva i sexual. Però també és on es van perfilant el nostre futur professional. 

En definitiva una vaga total, laboral, de consum de cures i estudiantil per demostrar al patriarcat que amb la nostra força si parem el mon s’atura!!!

tracking