SEGRE

Creat:

Actualitzat:

SR. DIRECTOR:

El menjador de l’escola passarà a mans privades a partir del curs vinent, tot i que es manté la cuinera (veurem durant quant de temps i en quines condicions). Ara bé, som molts els que creiem que ha sigut un fracàs del poble. Es fa evident la manca d’actitud i tenacitat de l’ajuntament per tal d’aconseguir la gestió municipal.

Com pot ser que es deixi perdre una oportunitat com aquesta? Per què hem de privatitzar un servei tan essencial com aquest? Un menjador que es podria obrir a jubilats, com a guarderia, a estudiants que arriben de l’institut al migdia... seria un equipament magnífic.

Els qui tenen la competència dels menjadors (consell comarcal) van manifestar que podrien cedir-lo a l’ajuntament. Diverses poblacions catalanes tenen la competència, és una opció real que es pot dur a terme. Si finalment la gestió municipal no funcionés, entenem que la privatització sempre serà una opció. I, en tot cas, una decisió tan important no s’hauria de consultar al poble?

tracking