SEGRE

Àngel Ros Domingo

L'Ajuntament esmerça tots els esforços per trobar l'origen de les filtracions al pàrquing d'Alcalde Areny, 10

Alcalde de Lleida

Creat:

Actualitzat:

Sr. Director:

Sr. JFP, he llegit atentament l’escrit que ha enviat al diari SEGRE on parla d’unes filtracions d’aigua al pàrquing de l’avinguda Alcalde Areny, número 10 i on em demana, a mi personalment, que intervingui ordenant les gestions oportunes als departaments pertinents per posar fi al problema.

Li agraeixo l’escrit i la confiança en la meva persona i a la vegada l’informo que la regidoria de l’Habitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat, per mitjà dels serveis tècnics municipals ha treballat des del començament per solucionar-lo.

Des del mateix moment en què es va rebre la notificació de la comunitat de propietaris, el 16 de febrer de 2016, el Departament de Projectes i Obres de l’Ajuntament de Lleida, com vostè ja sap, ha posat en marxa totes les accions necessàries per descobrir l’origen de la filtració, sol·licitant tot tipus de comprovacions de les xarxes d’aigua, del clavegueram i del reg, tant per Aigües de Lleida, com pel departament de Jardineria i per la Brigada Municipal. Aquesta darrera va arribar a detectar, després de moltes proves, una petita pèrdua d’aigua, que procedia de l’escomesa d’un embornal situat en un punt proper en planta a l’entrada d’aigua al pàrquing. La fuita va ser reparada de forma immediata per part d’Aigües Lleida, donant per resolta la filtració.

Però, com vostè sap, a finals de l’any passat la CCPP Alcalde Areny 10 entrà un nou escrit al registre de l’Ajuntament de Lleida comunicant que després de l’actuació realitzada el problema no s’havia solucionat, i per això, les tasques dels serveis tècnics no s’han aturat. Al llarg d’aquest any 2017 s’ha tornat a requerir a la concessionària del servei, Aigües Lleida, per fer noves inspeccions, que en aquesta ocasió s’han estès a edificis adjacents i també, ara per ara, han descartat que fossin l’origen de la filtració. Per tant, senyor JFP, no es pot posar en qüestió, com vostè fa a la seva carta, la dedicació dels serveis tècnics municipals a trobar l’origen de la filtració i arribar a solucionar definitivament el problema, al contrari, a dia d’avui s’estan executant més comprovacions de les quals encara no disposem de les conclusions i que consisteixen en el vessat de volums importants d’aigua en els escocells dels arbres i posteriorment al llarg de la vorera.

Confiem que aquestes noves proves ens donin més informació sobre la filtració i puguem passar pàgina a aquest problema que ens ha mantingut alerta a tots, Comunitat de propietaris i Ajuntament de Lleida.

Atentament.

tracking