SEGRE

Creat:

Actualitzat:

SR. DIRECTOR:

Algú que no ha estat demandat en un judici pot ser concernit a complir la sentència imposada en tal judici a un tercer? La resposta evidentment és no, tot i així, estem assistint a la paranoia que, notícia rere notícia, s’afirma que el Museu de Lleida ha d’entregar determinades obres a causa del plet interposat des d’Aragó per recuperar l’art de Sixena. Cap autoritat no està legitimada, tret que cometi delicte, a obligar un tercer aliè a una contesa judicial en la qual no ha estat escoltat ni ha pogut defensar-se, a entregar determinades obres d’art que es troben en el seu poder. 

Si es va equivocar el demandant a efectuar la demanda no demandant el Museu de Lleida, que té personalitat jurídica pròpia, o es van oblidar els demandats d’assenyalar quina part de les obres reclamades pertanyien a un tercer que no havia estat  objecte de judici, de cap manera, el Museu de Lleida legalment no pot ser obligat a entregar cap tipus d’obra, sobretot quan en un inexplicable episodi jurídic el  Consorci va sol·licitar comparèixer en el litigi i el mateix jutge va rebutjar tal possibilitat. 

Hem d’estar intranquils per l’art que legítimament té el nostre Museu? Intranquils no, però vigilants, sí; sobretot per evitar que es prenguin mesures equivocades. Al Consorci del Museu, cal que tots plegats els advertim que “ara no val a badar”. 

tracking