SEGRE

Creat:

Actualitzat:

SR. DIRECTOR:

Ja fa un mes i mig que el nostre Institut ha sortit reiteradament als mitjans de comunicació per un conflicte sorgit a la classe de la matèria Introducció a la Filosofia en un grup de 4t d’ESO. Temps suficient per haver pogut reflexionar sobre el tema i tenir-ne una visió meditada i serena.

La informació relativa als fets que van desencadenar el conflicte el passat dilluns 5 de juny s’ha difós a través de la premsa, ràdio, televisió, xarxes socials... Tots han donat una versió dels fets segons la reacció dels alumnes de l’aula sense haver escoltat altres veus.

Per aquest motiu, un bon grup d’exprofessors de l’Institut Samuel Gili i Gaya, sense cap ànim de confrontació, apel·lant a la veritat i respectant la dignitat de tothom, es proposa posar de manifest algunes qüestions i introduir elements de racionalitat a través d’aquest comunicat.

Ens preocupa especialment que s’hagi sotmès un professor a l’escarni públic per uns comentaris fets a classe, presumptament en un ambient de debat i, per tant, en què tothom opinava. Aquests comentaris, enregistrats de manera inadmissible per uns alumnes, van ser immediatament penjats a les xarxes socials i amplificats pels mitjans de comunicació, la qual cosa ha tingut com a resultat el linxament mediàtic de l’esmentat professor (del qual s’ha vulnerat, a més, el seu dret a la privacitat). També lamentem molt que amb aquest esdeveniment tan mediatitzat s’hagi procurat, a més, fer escarni del bon nom del nostre institut i de la seva valuosa i reconeguda trajectòria educativa.

Els professors tenen una doble missió, d’ensenyar i educar. La primera d’aquestes comeses requereix comptar amb el bagatge necessari de domini de la matèria i saber-la transmetre. La segona esdevé més complicada i tal vegada més necessària en el món caòtic en què ens movem. En el procés d’educar és imprescin dible estimular l’esperit crític, i aquest es forma buscant espais de llibertat d’expressió on el contrast d’idees i la discussió oberta dels temes contribueixi que els alumnes trobin el seu propi criteri, sabent respectar les persones encara que les idees de l’altre puguin apartar-se d’allò que la majoria considera correcte.

A l’Institut Samuel Gili i Gaya sempre hem mantingut aquests principis. La trajectòria del centre és ben coneguda a la nostra ciutat i generacions d’alumnes poden donar fe que el nostre màxim esforç ha anat fonamentalment adreçat a formar persones amb fortes conviccions que aportin a la societat valors tan importants com l’amor a la llibertat, la tolerància i el respecte a la dignitat de tothom.

El curs s’ha acabat però com a col·lectiu estretament vinculat a la docència no podem passar pàgina sense compartir aquesta reflexió en defensa de la veritat. Les reiterades manifestacions que s’han fet públiques durant el passat mes de juny han volgut silenciar la realitat però mai podran canviar la veritat.

30 exprofessors de l'Institut Samuel Gili i Gaya

tracking