SEGRE

TERESA GILES MINERO

La Casa de Extremadura i Vox

SECRETARIA

Amb Vox als talons

Amb Vox als talonsSEGRE

Creat:

Actualitzat:

SR. DIRECTOR:

Davant de la notícia apareguda a la premsa i en algunes xarxes socials respecte a un suposat acte de formació del partit polític Vox que tindria lloc al nostre local social, volem fer públics els següents aclariments:

  • La Casa de Extremadura de Lleida és una entitat plural i apolítica, atesa la diversitat d’ideologies dels seus socis, que mantenen un rigorós respecte envers l’entitat, mantenint al marge tot debat polític al seu si. De la mateixa manera, es manifesten la gran majoria dels membres que componen la Junta Directiva.
  • En cap moment la Junta Directiva en conjunt no ha tingut coneixement ni ha donat la seva aprovació a l’esmentat acte, que pel que sembla ha estat autoritzat pel president de l’entitat a l’esquena de la resta dels seus membres i socis. No correspon al president autoritzar unilateralment cap tipus d’acte als locals de la Casa, sense la prèvia aprovació de la majoria de la Junta, cosa que no s’ha produït en aquest cas.
  • La totalitat de la Junta Directiva manifesta el rebuig absolut de la celebració de l’esmentat acte, fet pel qual va ser desautoritzat de forma immediata, reprova l’actitud irresponsable del president i li retira la seva confiança.
  • La Casa de Extremadura de Lleida ha treballat des de la seva creació per la cohesió social de la nostra ciutat, prioritzant en primer lloc el respecte envers les persones que formen la ciutadania de Lleida i prescindint de tot de tipus d’actitud partidista o xenòfoba.

És aquesta actitud de respecte la que desitgem que prevalgui a la nostra entitat, no prenent part en manifestacions polítiques de cap tipus que puguin distorsionar els seus principis i valors democràtics.

tracking