SEGRE

Lluís Mera Martínez

Sense recursos per anar al metge

L’hospital Arnau de Vilanova.

L’hospital Arnau de Vilanova.SEGRE

Creat:

Actualitzat:

SR. DIRECTOR:

Sóc un ciutadà que des del 2003 resideixo a la Seu d’Urgell. Durant el 2018 he patit tres operacions efectuades a l’Hospital Arnau de Vilanova, el de referència a la nostra província. Ara mateix estic pendent de dues operacions més a l’Arnau i una altra a l’Hospital de la Seu. La meva situació econòmica no em permet fer front als desplaçaments a Lleida, a 130 km, de la meva residència. Dels serveis socials m’informen que no disposen de partides econòmiques per compensar les meves importants despeses de desplaçament, tant per a les intervencions, com per a les visites i les corresponents proves clíniques que acompanyen a cada intervenció. Són molts viatges i en alguns casos estades a la ciutat de Lleida. Impossible de sufragar amb els mitjans econòmics que tinc. A més, he de seguir un règim especial d’alimentació que segueixo gràcies a un acord amb l’Hospital de la Seu d’Urgell, amb un cost de 10 euros diaris, sense cap altre ajut.

També faig constar que he passat per primera vegada per un tribunal mèdic per tal de valorar la possibilitat d’una pensió i que se’m concedeixi una pròrroga dels 90 dies de baixa que ara estic gaudint. El proper mes d’abril he de passar la propera revisió. Se m’ha dit que per les meves cotitzacions i estat, tindré dret a una pensió però que cal que esperi a passar les dues properes intervencions perquè em diguin l’import que puc percebre.

Exposo el meu cas, però a les comarques del Pirineu n’hi ha molts d’altres. A part de d’altres consideracions i per no allargar-me sí que vull destacar la falta d’especialistes a l’Hospital de la Seu.

tracking