SEGRE
CARTA AL DIRECTOR

CARTA AL DIRECTORSEGRE

Creat:

Actualitzat:

SR. DIRECTOR:

L’epidèmia és una dramàtica realitat a la qual s’ha de respondre, però no podem oblidar-nos que la resta de patologies no es paren pel Covid-19 i també poden ser letals sense les valoracions i els tractaments adients. L’Atenció Primària és la que fa la contenció més important del nostre sistema sanitari i la que filtra l’entrada a l’hospital per evitar el col·lapse. Ens preocupa que se’ns redirigeixi a fer tasques més “hospitalàries” sense les mesures de protecció adients (EPI) i, el que és més greu, sense fer PCR a tot el personal sanitari. Com a Delegats de Metges de Catalunya de Lleida exigim:

  1. Que es mantingui el model assistencial que tenim actualment i fer únicament reajustaments si realment són imprescindibles i consensuats amb els professionals afectats. Fer un canvi amb la situació d’estrès actual creiem que suposaria un desastre. Aquests canvis poden incrementar l’estrès dels professionals
  2. Que es facin PCR a tots els professionals en actiu. No podem ser un vector de contagi.
  3. Que es proporcionin tots els EPI adequats i suficients per poder realitzar totes les tasques diàries. Tothom hauria de visitar amb els EPI, atès el nombre d’afectats que hi ha actualment.
  4. Exigim un document en el qual consti que el treball a l’hotel hospital serà totalment voluntari.
  5. Exigim un document en el qual quedi clar que aquestes mesures, si s’acaben implementant per imposició, no s’utilitzaran en el futur com a model de treball donades les mancances que té el nostre territori. Un cop supera da la pandèmia, es retornaran tots els professionals als centres d’origen. Reclamem una Atenció Primària digna i amb recursos.
  6. Exigim que es compleixi la Llei de Riscos Laborals i que es respecti tot aquell personal amb especial sensibilitat.
  7. Exigim un circuit propi i accessible de forma immediata de suport i cura de la salut emocional dels professionals que treballen amb por i que es troben sotmesos a un estrès constant.

Hem demostrat, com a persones i també com a personal sanitari, ser responsables i professionals. La salut de la nostra població, amb Covid-19 o sense, està a les nostres mans, i per aquesta raó és imprescindible que cuideu tant físicament com mentalment tots els vostres treballadors sanitaris.

tracking