SEGRE
CARTA AL DIRECTOR

CARTA AL DIRECTORSEGRE

Creat:

Actualitzat:

SR. DIRECTOR:

La proximitat de l’inici de curs escolar i els molts interrogants que la falta de concreció, les inseguretats pel desconeixement d’aquest futur ple d’incerteses, ple de variades propostes amb les seves contradiccions i de les pors que tot plegat ens genera, fan que aquest començament sigui un repte de proporcions monumentals.

Considerant la falta de mitjans per assolir un pla ambiciós amb les màximes garanties, mai absolutes, cal veure la solució més segura d’aquest laberint ple de sorpreses, pel que fa a la constància i la tasca imaginativa del professorat, cercant, mitjançant un qüestionari els primers dies de classe, el grau de coneixement, creença, inquietud i compromís dels joves en la pandèmia i, si cal, dels pares, recollint els seus suggeriments i les seves propostes per tenir com a punt de partida una visió clara de la seva realitat escolar, fent a continuació xerrades, cartells o vídeos amb un llenguatge planer de conscienciació, en què ells siguin els protagonistes, per fer de la consciència dels més conscients i compromesos un altaveu amplificador per desterrar incredulitats, fer sorgir solidaritats i nous compromisos.

Com canviaria la realitat si totes les escoles fessin això, entre altres coses, i comuniquessin els resultats de les seves experiències immediatament a les inspeccions respectives perquè així se’n poguessin beneficiar tots els centres.

tracking