SEGRE
CARTA AL DIRECTOR

CARTA AL DIRECTORSEGRE

Creat:

Actualitzat:

SR. DIRECTOR: A través d’aquestes línies voldríem expressar el nostre descontentament amb l’alcaldessa de Camarasa, la Sra. Elisabeth Lizaso Cantón, que, al nostre entendre, no exerceix les funcions per les quals va ser elegida. Els problemes que afecten el nostre poble no els afronta amb l’interès amb què hauria de fer-ho i, quan li és requerida una explicació, la seua resposta és la d’un mal pagador.

Ens morim, ja sigui per la poca ambició dels habitants o per la poca iniciativa de l’ajuntament malgrat les moltes possibilitats que existeixen perquè això no passi. Si no es tenen idees, cal demanar consell a aquells que poden ajudar i col·laborar.

Posem de manifest que:

  • No hi ha una solució higiènica a les vores del riu Segre per a aquells que venen a disfrutar dels seus marges.
  • De tenir metge cada dia hem passat a una consulta per setmana i si tenim algun problema ens hem de desplaçar al CAP de Balaguer.
  • La Caixa, que tenia una oficina permanent, molt útil i eficaç en el seu servei amb tots els veïns del poble i voltants, marxa, i al seu lloc ens volen deixar un caixer automàtic només apte per a dotats.
  • Problemes de vandalisme durant tot l’estiu, sense que s’hi fes res per solucionar-ho. Quan es va conèixer qui era el capitost de la banda (relacionat amb la Sra. alcaldessa), es va intervenir.
  • Impossibilitat de concertar una cita amb la Sra. alcaldessa, ja sigui per problemes particulars o generals.
  • Realitzar els plens quan li sembla i no d’acord amb un pla establert, etc.

Si la seua feina com a alcaldessa l’exercís de forma desinteressada i altruista podríem entendre i fins i tot perdonar aquesta actitud, però resulta que rep mensualment uns emoluments per exercir-la (són públics i poden consultar-se). No té coneixement dels veïns del poble, tan sols una visió esbiaixada que li proporciona el passant de l’ajuntament i no secretari, del qual no disposem des de fa anys, i sense que s’entrevegi solució per a això. Si la funció que exercita la considera un passatemps o la sobrepassa, pot molt ben renunciar i deixar que un dels regidors del seu grup la substitueixi.

tracking