SEGRE

Ramon Farré Roure

Coordinador territorial de la Federació Catalana de Voluntariat Social (voluntaris.cat)

El voluntariat, al teu costat

Creat:

Actualitzat:

SRA. DIRECTORA: 

Quan van mal dades, la solidaritat es fa evident: tothom acut a socórrer l’accidentat, el conegut que ha caigut malalt i no pot valer- se o el veí a qui se li ha ensorrat la casa. En situacions d’emergència, ajudar algú que ho passa malament és un deure de bon veïnatge, una obligació derivada de l’amistat o la conseqüència de viure en societat de manera conscient. L’ajut, l’acompanyament, la solidaritat són valors positius i escau reconèixer i agrair qui els segueix. Les entitats socials del voluntariat practiquen aquests valors sistemàticament i contínuament, amb persones conegudes o no, amb la gent propera o llunyana, amb el nascut al carrer de sobre, o mar enllà, amb papers o sense. 

El voluntariat acompanya persones en situació de risc, amb diversitat funcional, persones grans, persones nouvingudes, persones privades de llibertat, persones víctimes de maltractaments, d’addiccions o d’explotació, persones malaltes, persones sense llar. També tenen cura de la conservació de la natura i la preservació del medi ambient, del lleure educatiu, de promoure la cultura popular i l’associacionisme en ciutats, pobles i barris. Perquè l’atenció i l’acompanyament de persones necessitades, vulnerables o amb risc d’esdevenir-ne, és un deure ètic que entén bé la gent amb el cor obert i, més encara, qui en rep els efectes. El voluntariat és proximitat, és una manera d’estar al món, és estar sempre a punt per reconèixer l’altre i romandre al seu costat, sense demanar ni imposar res, lliurement i gratuïtament. El voluntariat parla amb fets que transformen la societat i fan créixer l’esperança i el consol allí on fa més falta. 

Fes-te voluntari. Per fer la feina, les entitats socials necessiten el suport del conjunt de la societat. Una manera de palesar l’ajut és fer-se voluntari. En fan falta, de voluntaris. Qui cregui en els valors que regeixen el voluntariat, com ara la generositat, la solidaritat, l’altruisme, la sostenibilitat, la justícia, el respecte als drets humans, l’equitat, la llibertat, l’honestedat i la utopia, i els vulgui practicar, té un lloc privilegiat on fer-ho: les entitats del voluntariat social i també ambiental. Amb motiu del Dia Internacional del Voluntariat, voluntaris d’ahir, d’avui i de demà, moltes gràcies per fer un món millor.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE
tracking