SEGRE

Junta de la Reial i Venerable Congregació de la Verge dels Dolors de Lleida

Processó del Dolors: Agraïment

Creat:

Actualitzat:

Aquest passat diumenge dia 24 de març del 2024, la Reial i Venerable Congregació de Nostra Senyora dels Dolors de Lleida ha organitzat la Processó Penitencial del Diumenge de Rams, la processó dels Dolors. La Junta de la Congregació vol donar les gràcies a tots els ciutadans i ciutadanes que han omplert els carrers de Lleida per contemplar aquesta processó. Aquesta és, per la nos· tra Congregació, una processó molt esperada, especial i estimada, plena de sentiments, emocions i sensacions. La Congregació dels Dolors, fundada el 1718, disposa de la seva seu al bell mig del Centre Històric de Lleida, a l’estimat carrer Cavallers, punt de partida d’un acte emmarcat en la Setmana Santa de Lleida. Bé sigui per de· voció o per tradició, cen· tenars de persones formen part d’aquesta representació de cultura popular i religiositat. La Junta de la Congre· gació vol agrair pública· ment la inestimable col·laboració i participació de les 12 confraries i congregacions lleidatanes que, juntament amb les seves bandes de música i grups de tambors i bombos, han fet possible un any més una solemne i emotiva processó, que ha generat expectació entre el públic assistent. Especial agraïment a la Congregació de la Puríssima Sang de Nos· tre Senyor Jesucrist pel seu suport i participació en la processó. Volem agrair també la lluïda i nombrosa partici· pació de l’Agrupació dels Armats dels Dolors, que encapçalen, com no podia ser d’una altra manera, aquesta processó, amb les diverses, nombroses i vis· toses esquadres d’armats. Reconeixement tam· bé a la nova Directora del Secretariat de Con· fraries, Congregacions i Germandats del Bisbat la Lleida, Montse Sánchez, qui ha recolzat, amb la seva assistència i suport, els actes organitzats per la Congregació. Cal agrair també als mitjans de comunica· ció la cobertura i difusió que han fet de la Pro· cessó, amb un especial reconeixement a Lleida Televisió. I per descomptat , agraïm la predisposició i facilitats donades per la Guàrdia Urbana de Lleida i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lleida que han vetllat per una correcta gestió de la via pública i mobilitat. Agraïment també pel suport rebut per part de l’Ajuntament de Lleida, així com de les autoritats civils, eclesiàstiques i policials, que van voler acompanyar la titular de la Processó, la Mare de Déu dels Dolors, presidi· des per l’alcalde de Llei· da, Fèlix Larrosa, juntament amb el Bisbe de Lleida, Salvador Giménez. Els dos han encapçalat la representació institucional que va assistir a la processó. I per últim, un sincer agraïment a tots els congregants, voluntaris, amics i empreses col·labo· radors de la Congregació, que han fet possible una nova edició de la Proces· só dels Dolors, i d’aquesta manera seguir reforçant el patrimoni immaterial de la Setmana Santa de Lleida.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE
tracking