SEGRE

CARTA DE L?ALCALDE

L'aposta de la Paeria per a una igualtat real de gènere

Paer en cap

Creat:

Actualitzat:

Enguany es compleix el 44 aniversari de la declaració del 8 de Març com a Dia Internacional de les Dones per les Nacions Unides. Gairebé mig segle després i malgrat la transformació i avenç social que arreu s’ha viscut, aquesta data no ha perdut cap dels objectius pels quals es va instituir. La igualtat real és una quimera, seguim enclaustrats en una societat majoritàriament patriarcal on s’invisibilitza el paper de les dones i es menysvalora el seu rol, relegant-lo a un segon pla, silenciant-lo o subordinant-lo.

Les dades són tossudes en tots els terrenys (un 20% de bretxa salarial, només un 9% de dones en llocs d’alta direcció d’empreses, 39 alcaldesses en els 231 ajuntaments de Lleida, 1.153 denúncies per violència de gènere en el darrer any...). I ara, quan semblava que anàvem evolucionant de forma positiva, un corrent de neomasclisme vol instaurar-se en la nostra societat aturant les conquestes en la construcció i defensa dels drets i llibertats de les dones i desfent el camí iniciat.

L’Ajuntament de Lleida planta cara a aquesta amenaça d’involució i ratifica el seu compromís amb les polítiques d’igualtat i d’erradicació per discriminació de gènere o orientació sexual amb l’aplicació del Pla Intern d’Igualtat i el Protocol contra l’Assetjament Sexual.

La primera de les disposicions, a més de donar compliment al context normatiu vigent, treballa per incorporar el principi d’igualtat en l’organització interna de la Paeria, identificar i eliminar els obstacles i barreres que ho dificulten i potenciar el talent femení en la mateixa organització municipal.

L’aposta de la Paeria es reflecteix, doncs, en una feminització de la plantilla, amb una clara majoria de dones (57,6 per cent), però també en el fet que aquestes ocupen els escalafons més alts de la plantilla: Un 52 per cent entre els alts càrrecs i un 60 per cent entre el funcionariat de nivell A1. Les dones són majoria en 13 de les 18 àrees de treball municipal; n’hi ha 18 que són caps de secció, davant només 10 homes, i 8 que són caps de servei, per 7 de l’altre gènere. Uns números que certifiquen el compromís per aquesta igualtat de gènere i que també està avalat per l’important nombre de prestacions socials incorporades en els pactes i conveni municipal per beneficiar les famílies, en general, i les mares, en particular.

Però el compromís d’aquest equip de govern va més enllà de la superació del sostre de vidre per a les funcionàries municipals. El Protocol per a la prevenció, detecció i resolució d’assetjament sexual per raó de gènere, d’orientació i identitat sexual, gestió que ha estat encarregada recentment a la responsable dels Serveis Jurídics municipals, és un altre vessant d’actuació.

No obstant això, des de la Paeria també tenim present la tasca preventiva de conductes sexistes amb accions específiques. Des de la Regidoria de les Polítiques per als Drets de les Persones s’han dut a terme els programes Tractem-nos bé i Max in Love, que han permès treballar la sensibilització per la igualtat de gènere i l’apoderament femení a 1.500 alumnes de secundària de 17 escoles de Lleida. La sensibilització també és l’eix de la campanya Lleida per unes festes lliures d’agressions sexistes, que va distribuir 3.500 polseres entre els joves de Lleida, juntament amb la difusió del Protocol d’intervenció davant d’una agressió sexista.

Són programes municipals per promoure la cultura de la igualtat, la qual cosa vol dir treballar valors i actituds que només es poden canviar des de l’educació i el compromís de totes i tots. Aquest és el camí que hem de recórrer plegats, si l’objectiu final és deixar de celebrar la diada del 8 de Març, perquè la igualtat haurà deixat de ser una utopia.

tracking