SEGRE

Creat:

Actualitzat:

"Caminante, no hay camino, se hace camino al andar." Aquests coneguts versos de Machado contenen una veritat parcial. El camí és caminar, cert, no és una cosa feta, sinó que es fa, i no té altra existència que l'acció del caminant.

I tanmateix, bé cal que aquest sàpiga cap on va, altrament no començaria la ruta. A Alícia al país de les meravelles, de Lewis Carroll, en una conversa entre un gat i Alícia, aquesta pregunta: "Cap on em puc dirigir des d'aquí?" El gat li respon: "Això depèn d'on vulguis anar." Alícia replica: "Ah, això tant se me'n dona." I el gat contesta: "Doncs, aleshores és igual cap on et dirigeixis." El gat té tota la raó del món.

Si no tenim un objectiu, una fita, un destí, digueu-li com vulgueu, és igual la direcció que emprenguem: no anirem enlloc. I també és indiferent l'indret des del qual partim, ni que sigui a tocar d'un possible destí.

Tot plegat té molt a veure amb l'educació: els objectius són les metes de l'acció educativa. Són aquelles coses: coneixements, destreses, actituds, que esperem que els alumnes assoleixin acompanyats per nosaltres –els docents– i gràcies, naturalment, al seu propi esforç i perseverança.

Però, ai, si bé tothom creu que les criatures han de ser educades, hi ha gran discrepància quant als objectius finals de l'educació. Per a uns, cal educar per a la vida.

Educar és ensenyar a viure, però no qualsevol forma de vida, no la d'un delinqüent o d'un ignorant, en tot igual a una bèstia. Això significa que el "problema" de l'educació és essencialment ètic.

Els que pensem així tenim la convicció que ensenyar és més que una feina car és, alhora, una tasca intel·lectual i una empresa moral.

Per a uns altres, l'objectiu de l'educació no és altre que proporcionar a uns un mitjà de vida i als altres una mà d'obra dotada de les "competències professionals" bàsiques que els permeti –i no cal més– rendir laboralment. Per a uns tercers, finalment, l'educació no és altre que un camp de batalla polític, on cal sembrar consignes per recol·lectar vots. No dic més, volgut lector. Vostè, que és una persona educada, formada i amb criteri propi, sabrà disculpar les meves simplificacions, i alhora em podrà dir quina o quines de les tres orientacions està prenent l'educació al nostre país.

tracking