SEGRE

COL·LABORACIÓ

“Viaje con nosotros a mil y un lugar...”

Magistrat

“Viaje con nosotros a mil y un lugar...”

“Viaje con nosotros a mil y un lugar...”SEGRE

Creat:

Actualitzat:

S’atansen, per als que encara no les han començat, les esperades vacances d’estiu. Temps per desconnectar-nos dels nostres hàbits quotidians, de les obligacions i compromisos laborals, de l’estrès, de la rutina, dels maldecaps i del tan temut despertador.

Molts de nosaltres ja han planificat els seus viatges o estan a punt de fer-ho, i un dels mitjans de transport més utilitzats és l’avió. Per la rapidesa, comoditat, seguretat i, tractant-se de vols de baix cost, pel preu. Només el 2016 el nombre de passatgers que van embarcar o van enlairar-se dels aeroports espanyols va ser de 230.229,523.

Ara bé, hem d’estar puntualment informats dels nostres drets i obligacions com a passatgers. D’entrada, en citaré tres:

a) El transportista aeri que no aconsegueixi provar que el passatger va ser informat de la cancel·lació del seu vol amb més de dos setmanes d’antelació respecte a l’hora de sortida prevista està obligat a pagar-li una compensació. Això és així tant quan el contracte de transport s’ha acabat directament entre el passatger i el transportista aeri com quan s’ha celebrat a través d’una agència de viatges que opera a internet.

b) La col·lisió entre una aeronau i una au constitueix una circumstància extraordinària que pot eximir el transportista aeri de la seua obligació de compensar els passatgers, si es produeix un gran retard del vol. Tanmateix, quan un expert autoritzat a aquest efecte hagi comprovat després de la col·lisió que l’aeronau està en condicions de volar, el transportista no podrà justificar el retard invocant la necessitat d’efectuar un segon control.

c) L’obligació de declarar qualsevol import en efectiu superior a 10.000 euros s’aplica a les zones internacionals de trànsit dels aeroports situats al territori dels Estats membres de la Unió Europea. D’aquesta manera, una persona que viatja d’un Estat no pertanyent a la UE a un altre Estat no pertanyent a la UE que es troba en trànsit en un aeroport situat en territori de la Unió està sotmesa a aquesta obligació de declaració mentre estigui en trànsit.

D’altra banda, al web oficial d’Aena s’informa que la legislació de la Unió Europea garanteix els drets bàsics de tots els passatgers aeris que surten d’aeroports situats al territori d’un Estat membre i a tots aquells que arriben als esmentats aeroports des d’un tercer país quan el vol és operat per una companyia de la UE.

Els drets com a passatger inclouen:

a. El dret a la informació.

b. El dret al reemborsament o modificació de trajecte si el vol es cancel·la o se li denega l’embarcament.

c. El dret al reemborsament, si el vol es retarda durant cinc hores o més.

d. El dret a l’assistència i, en determinades circumstàncies, el dret a la compensació en el cas de cancel·lació, gran retard o embarcament denegat.

e. El dret a reclamar i a tenir accés a compensacions.

f. El dret a viatjar en les mateixes condicions que altres ciutadans, si vostè té una discapacitat o mobilitat reduïda.

També és important quan i davant de qui cal reclamar, en cas de qualsevol retard, cancel·lació, deficient servei o pèrdua d’equipatge. En aquest supòsit, cal escriure una carta de reclamació o utilitzar per a això els fulls de reclamacions que les companyies aèries tenen a disposició dels passatgers i dirigir-la a la companyia aèria quan hagi contractat únicament el transport, o als organitzadors i detallistes (agències de viatges), quan es tracti d’un vol realitzat en el context de viatge combinat.

D’acord amb la legislació comunitària i el Conveni de Mont-real, si la companyia aèria encarregada del vol no és la mateixa que la companyia aèria contractant, el passatger podrà formular una queixa o una reclamació a qualsevol d’aquestes.

Si al bitllet consta el nom o el codi d’una companyia aèria, aquesta és la companyia aèria contractant.

En qualsevol cas, i encara que la companyia no disposi de fulls de reclamacions, podrà reclamar mitjançant una carta dirigida directament la mateixa companyia aèria o, en cas que la companyia el faciliti, presentar la reclamació per correu electrònic o a través de la seua pàgina web.

La reclamació s’haurà de fer de manera llegible, concisa i clara, exposant-hi les dades concretes sobre els fets ocorreguts, consignant les dades i el domicili postal, a fi que la companyia aèria pugui contestar en el més breu termini de temps possible.

En cas de considerar-se que la reparació dels perjudicis que hagi pogut ocasionar la companyia no s’hagi vist satisfeta a través de la reclamació presentada, s’haurà de recórrer als Tribunals de Justícia per a la determinació de les possibles responsabilitats i indemnitzacions que puguin correspondre.

Convido l’amable lector a visitar el web http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_es.htm, on de segur trobarà resposta als dubtes i eventualitats més freqüents.

Esperant que tinguin un feliç i agradable viatge, els desitjo unes bones vacances.

tracking