SEGRE
Menors

MenorsSEGRE

Creat:

Actualitzat:

Els menors en el nostre dret són objecte de dos visions diametralment oposades. D’una banda se’n preveu la protecció davant els abusos de què poden ser objecte i d’altra banda, la influència que el seu testimoni pot tenir en diversos procediments judicials.

Sorprèn saber que estudis realitzats a França sobre la influència que van tenir les declaracions de menors en diferents procediments judicials es van detectar un 95 per cent de casos en els quals aquesta declaració va conduir a greus errors judicials posteriorment revisats en sentències.

Menors i processos matrimonials:

Els fills són amb freqüència l’eix de les batalles sostingudes en judicis de divorci. El jutge acostuma a informar-se a través dels menors de quines són les seues preferències per quedar-se amb el pare o amb la mare, extrem aquest de màxima valoració judicial per a la custòdia del menor.

Del que el jutge dedueixi de l’exploració del menor dependrà la seua resolució respecte a qui atorga la custòdia. Els menors són, per la seua pròpia naturalesa, altament influenciables, extrem aquest que sempre s’ha de tenir en compte.

Menors i processos penals:

Un menor pot en els processos penals ser víctima o testimoni. Si és víctima serà necessari el consens de forenses i psiquiatres per valorar correctament declaracions i silencis. El procés penal sempre haurà de preveure les possibles conseqüències posteriors que pugui tenir per al menor el resultat de les seues manifestacions. Un menor pot arribar a ser, en determinats casos, testimoni protegit, aplicant-se-li els mateixos protocols de protecció que si fossin persones grans. 

La protecció dels menors en processos penals no admet dilacions i han de ser ateses immediatament totes les seues necessitats vitals i de seguretat. Un menor pot ser víctima d’abusos sexuals, violació, violència domèstica, com a delictes més habituals. El menor únicament pot ser “explorat” pel jutge, la qual cosa vol dir que podrà utilitzar els mitjans que estimi convenients per aconseguir del menor una explicació dels fets. Com a mostra de la sensibilitat judicial, jo he arribat a assistir a una exploració d’un menor, en què l’oficina judicial era plena de joguets perquè pogués expressar-se amb més tranquil·litat.

Consell legal:

El menor oculta moltes vegades el que li passa. Estigui sempre atent als seus comportaments irregulars o anòmals ja que sovint amaguen o poden ocultar que estan sent víctima d’un delicte.

tracking