SEGRE

L?ADVOCAT US INFORMA

Oportunitat en la clàusula terra

Oportunitat en la clàusula terra

Oportunitat en la clàusula terraSEGRE

Creat:

Actualitzat:

El passat 15 de juny, la Sala Civil del Tribunal Suprem va dictar una sentència declarant la nul·litat d’una clàusula terra malgrat que la hipoteca que la contenia havia estat revisada mitjançant novació modificativa anys després de la concessió. Amb aquesta resolució, el Suprem ofereix una nova possibilitat d’accionar contra els préstecs hipotecaris que continguin una clàusula terra que més tard hagi estat novada, rebaixant el terra fixat a l’anterior contracte. La sentència recull el cas d’una prestatària que el 2007 havia subscrit amb el Banc Popular un préstec hipotecari que contenia una clàusula terra del 5%. Anys després, concretament el 2012, l’esmentat préstec es va revisar mitjançant una novació modificativa per la qual l’esmentada clàusula terra es va reduir al 3,50%.

La prestatària en qüestió va interposar una demanda de nul·litat contra aquesta clàusula al considerar-la abusiva i per falta de transparència. En primera instància, el jutjat mercantil número 1 de Sevilla va estimar la demanda al considerar que efectivament l’esmentada clàusula no superava el control de transparència. No obstant això, l’entitat bancària va recórrer l’esmentada sentència i l’audiència provincial de Sevilla va acabar revocant-la. L’argumentació que va donar l’audiència provincial per arribar a l’esmentada conclusió va ser que la clàusula terra que havia estat objecte de novació modificativa superava el control de transparència, entre altres extrems, al ser clara, concreta i senzilla, al suposar una rebaixa de l’inicialment previst i perquè la prestatària va tenir accés a l’escriptura, per la qual cosa va poder llegir-la.

La demandant va recórrer en cassació i l’assumpte finalment va arribar a mans del Tribunal Suprem que, mitjançant la sentència número 361/2018 de 15 de juny, va decidir donar la raó a la prestatària i va anul·lar la clàusula terra.

El Tribunal Suprem a l’esmentada resolució considera que ni en la primera hipoteca ni en la novació el banc no va complir amb un “plus d’informació i tractament principal de la clàusula terra que permetrà a la clienta adoptar la seua decisió amb ple coneixement de la càrrega econòmica i jurídica que comportava l’esmentada clàusula”. Per aquesta raó, per a l’alt tribunal es va mantenir el “dèficit d’informació, que no queda suplert per la mera lectura de l’escriptura o per la claredat gramatical que pugui resultar de la redacció de la clàusula terra”. En conclusió, el Suprem entén que “firmar una novació no significa consentiment exprés a una clàusula”. Així doncs, amb aquesta resolució, s’ha obert la porta als prestataris que han fet novacions modificant els seus préstecs hipotecaris per aquesta causa i que fins ara no s’havien atrevit a demandar, per la qual cosa podran presentar demandes massivament. Davant de tals circumstàncies, si és vostè un consumidor afectat per una clàusula terra el préstec hipotecari de la qual va ser objecte de novació modificativa i està pensant a reclamar, li recomanem que posi el seu cas en mans d’un advocat especialista que l’assessori i pugui defensar els seus drets.

Oportunitat en la clàusula terra

Oportunitat en la clàusula terraSEGRE

tracking