SEGRE

COL·LABORACIÓ

Per un Pacte Local per a l'ocupació

Cinquena tinent d’Alcalde i regidora d’Ocupació i Responsabilitat Social

Per un Pacte Local per a l’ocupació

Per un Pacte Local per a l’ocupacióSEGRE

Creat:

Actualitzat:

Ja han passat gairebé dos mesos des de la posada en marxa del govern del canvi a la Paeria fruit de l’acord entre ERC, primera força als comicis del 26 de maig, Junts per Catalunya Lleida –formació per la qual vaig ser candidata– i el Comú de Lleida. Són setmanes que, com es pot deduir fàcilment, estan sent de molta intensitat i de molta feina perquè la gran majoria dels regidors que integrem l’equip de govern no teníem cap experiència prèvia en el món de la política i, també, perquè les tres formacions que integrem aquest govern venim d’estar a l’oposició en el darrer mandat. És, per tant, un doble exercici d’assumpció de noves realitats, per una banda, i de prendre decisions que modificaran dinàmiques de molts anys de governs socialistes, per una altra. Sigui com sigui, el canvi que suposa aquesta realitat per a mi i per a la resta de companys que hem rebut l’encàrrec de la ciutadania per representar-los constitueix un honor i un repte il·lusionant que ens obliga a treballar al seu servei.

Com a resultat de la negociació a tres bandes per constituir l’actual govern, es van organitzar les quinze regidories que hi haurà aquest mandat municipal en vuit àrees, una de les quals la de la Lleida Emprenedora, és on queda inserida la regidoria d’Ocupació i Responsabilitat Social, la responsabilitat de la qual ha recaigut en mi. Com a regidora d’aquest àmbit, em toca capitanejar un equip de grans professionals als quals he d’agrair, des del primer moment, la predisposició a posar el millor de cadascú al servei de la ciutadania per aconseguir que Lleida sigui una ciutat d’oportunitats, un espai que generi atracció empresarial, on es creï ocupació i on no deixem a ningú pel camí pel fet de tenir habilitats o capacitats diferents. Aquest és un objectiu comú de la meva regidoria i també de les de Promoció Econòmica i Turisme, que encapçala el tinent d’alcalde Paco Cerdà, i des de Consum, Comerç i Mercats, que lidera la Marta Gispert. Les tres regidories que representem formen una de les peces principals d’aquest gran engranatge que és el govern municipal, i que té la missió de fer de Lleida la capital que tots desitgem que sigui.

Des de la regidoria d’Ocupació i Responsabilitat Social tenim com una de les missions principals posar en marxa polítiques actives d’ocupació que han d’anar dirigides a la recuperació de les persones sense feina a través de programes de capacitació i d’inserció laboral amb la participació dels diferents actors socials i a partir del lideratge des de l’administració pública. Per fer-ho i per anar més enllà del que s’ha fet en els darrers anys, no n’hi ha prou amb disposar d’un gran equip, sinó que cal conèixer a fons la realitat dels diferents sectors productius i ser capaços de teixir complicitats entre el Servei Públic d’Ocupació, les empreses i l’ajuntament. Aquesta ha de ser la base per establir programes efectius de foment de l’ocupació. Planificar i posar en marxa unes polítiques actives fortes és un element indispensable per tenir èxit en la tasca d’aconseguir l’ocupabilitat de les persones. Al mateix temps, construir un marc de relacions laborals més àgil i segur per a empreses i treballadores serà, segur, un factor favorable per a la productivitat i per a la bona marxa de l’economia.

Hem de ser capaços d’impulsar unes polítiques actives integrals per abordar amb garanties d’èxit el fenomen de l’atur de llarga durada i per donar resposta als col·lectius amb especials dificultats. També cal aplicar aquestes polítiques amb estratègies territorials que, degudament concertades socialment, permetin a posteriori la màxima eficiència. Hem de treballar les polítiques actives en l’àmbit municipal de forma transversal entre les diferents àrees de govern. Tant des de Promoció Econòmica, com des de les polítiques de Drets Socials, des d’Educació o des de qualsevol altre àmbit, perquè l’ocupació és una tasca que ens implica a tots.

Des de la Regidoria d’Ocupació i Responsabilitat Social volem implementar un Pacte Local per a l’ocupació, amb la creació i potenciació de les taules per l’ocupació com a ens en què participin els diferents agents econòmics. Des dels representants institucionals, empresarials o sindicats, fins a agrupacions de comerciants o assemblees de persones a l’atur. Tots hi estem cridats i, no cal dir-ho, des del govern municipal assumim la responsabilitat de liderar-ho.

tracking