SEGRE

L?ADVOCAT US INFORMA

Un Jutjat eleva una qüestió prejudicial al TJUE sobre el repartiment de despeses hipotecàries

Un Jutjat eleva una qüestió prejudicial al TJUE sobre el repartiment de despeses hipotecàries

Un Jutjat eleva una qüestió prejudicial al TJUE sobre el repartiment de despeses hipotecàriesSEGRE

Creat:

Actualitzat:

Recentment el Jutjat Mercantil número 1 de Badajoz ha elevat una qüestió prejudicial davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en la qual planteja si la doctrina fixada pel Tribunal Suprem respecte al repartiment de les despeses hipotecàries és conforme al dret i legislació de la Unió Europea.

Com recordarem, el gener del 2019 el Tribunal Suprem va fixar doctrina sobre la distribució de les despeses hipotecàries “moderant” l’impacte del contingut de les clàusules declarades nul·les. D’aquesta manera, mitjançant diverses sentències va dictaminar que, després de la declaració de nul·litat de la clàusula que imposa al prestatari el pagament de totes les despeses de constitució d’hipoteca, el banc havia de restituir al prestatari el 50% de la factura de la gestoria, el 50% de la factura de la notaria i el 100% de la factura del registre.

D’altra banda, va considerar que el pagament dels imports corresponents a la taxació i a l’Impost d’Actes Jurídics Documentats incumbia íntegrament al prestatari, per la qual cosa no corresponia a aquest cap restitució per part de l’entitat bancària.

Quant a la possibilitat que el jutge pugui “moderar” l’impacte de les clàusules modificant-ne el contingut, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va declarar en la sentència del 14 de juny del 2012 (assumpte C-618/2010), que els jutges nacionals estan obligats únicament a deixar sense aplicació la clàusula sense estar facultats per modificar-ne el contingut. Va raonar el Tribunal que si el jutge nacional tingués la facultat de modificar el contingut de les clàusules abusives que figuren en els esmentats contractes, s’eliminaria l’efecte dissuasiu de les normes protectores del consumidor.

Per aquest motiu, el Jutjat Mercantil número 1 de Badajoz ha decidit demanar al tribunal amb seu a Luxemburg si el repartiment salomònic efectuat per l’Alt Tribunal contravé el dret de la Unió Europea i la seua legislació.

A més del repartiment de les despeses de notaria i gestoria, és important esmentar que mitjançant aquesta qüestió se sol·licita també al TJUE que es pronunciï sobre els imports corresponents a la taxació i a l’Impost d’Actes Jurídics Documentats. Malgrat tot, aquesta no és la primera vegada que es planteja una qüestió prejudicial davant de la situació creada per les resolucions dictades per l’Alt Tribunal en matèria de despeses hipotecàries. El mes de març del 2019 tant el Jutjat de Primera Instància número 17 de Palma com el Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Ceuta van interposar qüestions prejudicials respecte a l’esmentada matèria.

Vist el panorama actual, i en el cas que us trobeu en alguna situació similar, us recomanem que poseu el vostre cas en mans d’un advocat especialista que us assessori i pugui defensar els vostres drets.

Un Jutjat eleva una qüestió prejudicial al TJUE sobre el repartiment de despeses hipotecàries

Un Jutjat eleva una qüestió prejudicial al TJUE sobre el repartiment de despeses hipotecàriesSEGRE

tracking