SEGRE
Mediació. Què en sabem

Mediació. Què en sabemSEGRE

Creat:

Actualitzat:

SEGUR que a hores d’ara hem sentit a parlar de la mediació, però en coneixem el veritable concepte? O anem més enllà: en coneixem els avantatges?

La mediació és un procés de resolució de conflictes alternatiu. Bé, a mi m’agradaria dir-ne preferent a la via judicial, on les parts degudament assessorades pels seus advocats i amb l’ajuda d’una tercera persona imparcial, mediadora, busquen una solució al seu conflicte. Una solució que, si hi és, no ve imposada per un tercer i que de ben segur satisfà els interessos i les necessitats d’ambdues parts; és el que anomenem el win-win, tots hi guanyen, ningú hi perd.

És alternatiu, i per tant no excloent, ja que si el procés de mediació no soluciona la controvèrsia, sempre queda la via judicial, que pot decidir un tercer en lloc de les mateixes parts.

Permet que les parts puguin sincerar-se i manifestar tot allò que emocionalment necessiten, perquè tot el procés es duu a terme en un entorn confidencial, on la persona mediadora vetlla per garantir aquesta confidencialitat.

És un procés ràpid: en tres mesos des del seu inici s’ha d’haver realitzat. Certament, aquest fet, davant l’actual saturació de l’administració de justícia, suposa un avantatge que cal valorar.

I, a l’últim, cal assenyalar que és voluntari, que les parts hi acudeixen perquè volen ser elles les protagonistes de la resolució del seu conflicte.

Durant aquests anys els mediadors hem estat picant pedra persistentment per crear uns fonaments on sustentar aquesta magnífica eina. Molts cops sense el necessari suport dels poders públics, però no hem desistit, creiem en els seus beneficis.

Amb la pandèmia, i amb l’aturada de l’activitat habitual dels jutjats, s’ha evidenciat la necessitat que cal potenciar aquestes vies basades en el diàleg i en el foment de la comunicació de les parts en confrontació.

Han estat múltiples les iniciatives que, fins i tot de manera improvisada, han sorgit des de moltes institucions mediadores, com ara la duta a terme pel Centre de Mediació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida (CEMICALL), que ha permès que ens fem més visibles en la societat, i no només visibles, sinó útils, i on el ciutadà ha constatat que la mediació ha estat la solució per resoldre el seu conflicte.

Hem de sumar esforços perquè la via judicial sigui l’última opció, i no la primera, com ho ha estat fins ara.

tracking