SEGRE
Per què necessito agilitat?

Per què necessito agilitat?SEGRE

Creat:

Actualitzat:

Podem definir agilitat com la capacitat d’una empresa d’adaptar-se ràpidament als canvis del mercat de manera interna i externa. John Kotter defineix l’agilitat com “la capacitat d’aprofitar les oportunitats i esquivar les amenaces amb rapidesa i seguretat”. Si volem implantar un projecte d’agilitat en l’empresa, és important tenir en compte que l’agilitat té dos dimensions: la tècnica i l’organitzativa.

La tècnica és la que se centra en la dimensió operativa. Es tracta bàsicament de passar d’una gestió predictiva o waterfall (tradicional) dels processos i els projectes a una gestió progressiva amb entregues incrementals on la base és una enginyeria d’iteracions.

L’organitzativa és la centrada en la dimensió organitzativa de l’organització. Es tracta d’un canvi de paradigma cultural, d’un canvi d’estructura d’organització per passar d’una estructura jeràrquica a una estructura plana, i d’una governança directiva a una governança dinàmica o compartida. Els departaments es dilueixen en equips autogovernats. Passem de la meritocràcia a l’holocràcia. Aquesta agilitat es tracta d’un canvi essencial en què les persones passen a ser el centre de l’empresa i on l’autogestió, la plenitud de la persona i el propòsit són l’objectiu. És una mentalitat de contínua exploració, adaptació, aprenentatge i millora que a partir del desenvolupament iteratiu i incremental busca obtenir el producte mínim viable (PMV) i està basat en la col·laboració, confiança i motivació de les persones involucrades. Solen ser cèl·lules d’equips petits amb comunicacions contínues i total transparència en la informació que comparteixen.

Quines serien les claus per tenir en compte en les implantacions àgils en les nostres organitzacions?

La primera d’aquestes claus és el lideratge de la implementació. Normalment la implantació és liderada des d’alguna àrea tècnica o de negoci, com el CTO o CIO. El rol de Recursos Humans és donar suport relacionat amb el canvi de mentalitat i amb el desenvolupament de les habilitats toves necessàries als equips.

Són necessaris coneixement bàsics de Scrum i Kanban, per poder acompanyar els equips tècnics quan sorgeixin problemes relacionals, de confiança o d’equip i coneixement avançat sobre holocràcia, sociocràcia, autogovernança, metodologies de transformació cultural i organitzacions TEAL.

Seguir els processos, els mètodes i els frameworks, les relacions entre les persones, el seu nivell d’autogovernança i la cocreació són els aspectes que ens asseguren l’aportació de valor a la companyia.

Els equips són autogestionats. Els equips són autogovernats. Desapareixen moltes de les actuals posicions tal com es coneixen. Es dilueixen per convertir-se en facilitadors de processos i incorporar-se a equips autogovernats.

L’obstacle més gran és el canvi de mentalitat. El risc més gran és quedar-se despenjats de la resta de l’organització que s’està agilitzant, quedar-se sols en el procés perquè la resta de l’organització no entengui o comparteixi l’objectiu i propòsit final.

Algunes empreses que ja treballen en aquest entorn de l’agilitat són UOC, Google, Ebay, 3M, ING, Boeing. Però no és exclusiu de grans companyies o relacionades amb el desenvolupament de software.

Avui dia ja hi ha moltes start-ups que utilitzen metodologies àgils per adaptar-se ràpidament a l’entorn canviant. El repte per a les pimes és poder derivar la gestió de projectes tradicionals a les metodologies àgils.

tracking