SEGRE

L?ADVOCAT US INFORMA

La Generalitat imposa la rebaixa del lloguer en locals amb activitat suspesa

La Generalitat imposa la rebaixa del lloguer en locals amb activitat suspesa

La Generalitat imposa la rebaixa del lloguer en locals amb activitat suspesaSEGRE

Creat:

Actualitzat:

El passat 22 d’octubre del 2020 va entrar en vigor a Catalunya el Decret Llei 34/2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci en situació d’arrendament.

La norma pretén distribuir el cost de l’impacte econòmic que la crisi sanitària de la Covid-19 està comportant especialment per a alguns sectors de la nostra economia. Concretament, oferint un “respir” per a aquells sectors que han vist suspesa totalment o parcialment la seua activitat, la qual cosa ha comportat importantíssimes pèrdues econòmiques, al veure’s immersos en situacions d’inviabilitat econòmica (i havent de pagar, malgrat això, les rendes de lloguer dels seus locals arrendats). Entre els negocis que n’han sortit més mal parats hi ha aquells als quals s’han imposat restriccions d’obertura (com bars, restaurants, gimnasos...) dels quals depenen moltes de les famílies del nostre país.

Amb aquesta novetat ve a recollir-se directament en la normativa catalana el principi jurisprudencial rebus sic stantibus, que tradicionalment havia estat interpretat d’aplicació restrictiva i excepcional. En aquest cas, i presentant-se determinades circumstàncies, es considera que esdevé d’obligatòria aplicació.

A partir de la seua entrada en vigor, per tant, l’arrendatari podrà requerir per burofax o de manera fefaent al propietari del local la rebaixa de la renda de lloguer.

Com a conseqüència d’això, s’obrirà una negociació entre les parts del contracte durant el terme d’un mes. En el cas que transcorregut l’esmentat període no s’arribés a cap acord, el llogater es veurà obligat a rebaixar la renda i quantitats assimilades a un 50 per cent en tant que l’activitat del sector estigui suspesa.

En el suposat cas que l’activitat no estigui totalment suspesa i hi hagi un aprofitament parcial de l’immoble arrendat, ja que les limitacions imposades l’afecten parcialment (horaris, aforaments...), la renda es veurà reduïda de manera proporcional segons el que durin les mesures restrictives. Si la situació de suspensió de l’activitat es prolonga més de tres mesos, l’arrendatari podrà desistir del contracte d’arrendament sense penalització.

A més a més, la disposició transitòria d’aquest Decret Llei permet l’aplicació retroactiva dels drets reconeguts a l’arrendatari amb independència dels acords als quals s’hagués arribat abans de la seua entrada en vigor (22-10-2020) per la qual cosa aquí s’obre la possibilitat que es generin possibles reclamacions de les sumes pagades anteriorment, fins i tot en el cas que hi hagués hagut modificacions del contracte de mutu acord.

Aquesta normativa ofereix una solució ràpida i negociada, imposada legalment i que els arrendataris de locals, que com a conseqüència de la present crisi sanitària podrien estar en situacions d’especial vulnerabilitat, poden reclamar als seus llogaters, intentant amb això evitar el tancament de nombrosos negocis. Per tant, la novetat es presenta com una alternativa per evitar que hi hagi col·lapses judicials.

Vist el panorama actual i en el cas que us vegeu afectats per una situació similar, us aconsellem que acudiu a un advocat que us assessori i pugueu defensar els vostres interessos.

La Generalitat imposa la rebaixa del lloguer en locals amb activitat suspesa

La Generalitat imposa la rebaixa del lloguer en locals amb activitat suspesaSEGRE

tracking