SEGRE

COL·LABORACIÓ

PAC, cadena alimentària i incoherències polítiques

coordinador nacional d’Unió de Pagesos

PAC, cadena alimentària i incoherències polítiques

PAC, cadena alimentària i incoherències polítiquesSEGRE

Creat:

Actualitzat:

L’acord del Consell de la Unió Europea de Ministres d’Agricultura i el del Parlament Europeu sobre la reforma de la Política Agrària Comuna, per al període 2023-2027, no ha estat positiu per al sector català. Aquests acords suposen retallades importants dels ajuts a la renda, cosa que afecta els productors que més els necessiten, com els ramaders del boví de carn i de llet, vaques dides i oví i cabrum, i els arrossaires, i suposen un augment de costos, perquè les noves exigències ambientals i els ecoesquemes, aquests de caràcter optatiu, no seran compensats del tot. Estimem que l’impacte d’aquestes dues coses farà disminuir la renda dels sectors que perceben ajuts directes entre 126 i 164 milions d’euros a Catalunya a partir del 2023. Tot plegat contribuirà a la competència deslleial que ens fan els productes de països tercers al mercat únic.

Quan parlem de PAC, no només parlem d’ajuts directes. Hi ha la mesura per pal·liar crisis de mercats de l’assegurança de rendes. No ens sembla bé que aquesta es mantingui en les mesures de Desenvolupament Rural i que depengui del cofinançament de Generalitat i Estat; hauria d’estar íntegrament finançada per la Unió Europea. També és molt important remarcar que quan parlem de la PAC també parlem d’un altre tipus de recursos, els legislatius, tant o més importants que els anteriors. Perquè la pagesia se la juga, sobretot, al mercat amb el valor dels seus productes. I aquests acords de reforma de la PAC no s’han aprofitat per afrontar l’actualització de la normativa sobre la competència, amb l’objectiu que les administracions puguin perseguir bé les pràctiques abusives dins de la cadena alimentària i que aconseguim uns preus justos.

La distribució comercial i l’agroindústria més concentrada han conduït a unes relacions molt desequilibrades en la cadena alimentària, i a abusos i competències deslleials no perseguides. Cal corregir el mercat perquè no imperi la llei de la selva. S’han de sancionar les males pràctiques comercials, s’ha de definir la posició de domini contra els abusos dels oligopolis als productors, i s’ha de regular la revenda a pèrdues.

Almenys, el Parlament Europeu va aprovar el 23 d’octubre en l’acord sobre la PAC 2021-2027 la regulació de la revenda a pèrdues, dins l’apartat de l’Organització Comuna de Mercats, per una majoria amplíssima. La cosa curiosa és que les forces polítiques d’àmbit estatal (PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos i Vox), que haurien participat del vot positiu a l’Euorcambra, en canvi, no van donar suport a les nostres esmenes al respecte al Projecte de llei de mesures urgents per al sector agrari votades al Congrés, poc després, el 28 d’octubre.

Ara, el Govern central ha aprovat el Projecte de llei de la cadena alimentària per, entre d’altres, transposar aspectes de la Directiva Europea del mateix àmbit. Aquestes forces no només tenen l’oportunitat de corregir la incoherència esmentada, sinó de fer possible un avenç en el suport al sector agrari, i en aquest cas sense que costi cap euro del pressupost. Des d’Unió de Pagesos treballarem perquè així sigui.

tracking