SEGRE
La transformació digital

La transformació digitalSEGRE

Creat:

Actualitzat:

Hem escoltat molt sobre transformació digital, però encara tenim molts dubtes dels canvis que com a societat ens va portar, així com les seues conseqüències.

La implementació del concepte transformació digital s’ha de basar en 10 principis bàsics:

–Gestió de dades en temps real: la possibilitat de la captura i anàlisi de dades de forma instantània permetrà prendre la millor decisió en temps real.

–Els sistemes virtuals: són una proposta de còpia virtual de la fàbrica intel·ligent mitjançant múltiples sensors.

–La modularitat: permet la flexibilitat màxima a la fàbrica intel·ligent per a addició, substitució o sostracció d’elements i canvi d’activitats.

–La descentralització: és la idea que les màquines connectades a les fàbriques siguin capaces de prendre decisions autònomes.

–Interoperabilitat: significa, bàsicament, la interconnexió entre els elements de la fàbrica intel·ligent (materials i humans), a través de l’ús de la internet de les coses.

–Defineix una estratègia de segmentació. Amb cada una de les teues marques has d’elaborar una estratègia de segmentació per arribar als segments d’audiència en els diferents punts del recorregut de compra.

–Orientació a serveis: és un concepte en què els softwares podran oferir solucions com serveis connectats amb tota la indústria.

–L’experiència d’usuari (UX): ofereix la millor experiència possible als clients. Cal oferir una experiència d’usuari atractiva.

–L’automatització: simplifica les teues operacions i millora el rendiment. Les campanyes de màrqueting digital generen grans quantitats de dades que poden resultar aclaparadores.

–Involucrar i empoderar: posa l’empleat en el centre, en tota la teua estratègia de transformació digital, fomentant un projecte transversal de desenvolupament de les capacitats digitals dels col·laboradors.

Els efectes i conseqüències que portaran aquests 10 principis seran d’un gran calat, afectant tots els nivells i amb una gran profunditat en les relacions de les persones, no només de forma professional, sinó personal. I ja ho estem vivint. Per tant, les connotacions de l’esmentada transformació digital no es limiten únicament a nivell organitzacional o industrial mitjançant l’optimització de fàbriques intel·ligents, sinó també a nivell social, com per exemple amb l’aparició de smart cities, i a nivell laboral, amb importants canvis per als treballadors.

Com a reflexió final, us deixo el següent debat relatiu a la responsabilitat de les organitzacions a l’hora de desenvolupar les tecnologies disruptives: també s’ha de fer de forma ètica i, sobretot, pensant en els impactes negatius que pugui portar per al treballador i per a la societat en el seu conjunt, i no només des de la visió particular de l’impacte positiu en la productivitat i en el compte de resultats.

tracking