SEGRE

COL·LABORACIÓ

Alimentació saludable i sostenible per a tothom

Creat:

Actualitzat:

Avui, 16 d’octubre, dia de l’alimentació, i demà, 17 d’octubre, dia de la pobresa, coincideixen en un cap de setmana que ens fa reflexionar sobre un fenomen cada cop més estès a la nostra societat occidental, la pobresa alimentària. Aquesta implica la vulneració del dret a una alimentació adequada, reconegut en els tractats internacionals més importants com és el cas del Pacte de Drets Socials, Econòmics i Culturals.

El relator de l’ONU del dret a l’alimentació, Jean Ziegler, va definir el dret com a: “El dret a tenir accés, de manera regular, permanent i lliure, directament o mitjançant compra amb diners, a una alimentació quantitativament i qualitativament adequada i suficient, que correspongui a les tradicions culturals de la població a què pertany el consumidor i que garanteixi una vida psíquica i física, individual i col·lectiva, lliure d’angoixes, satisfactòria i digna.” D’aquesta conceptuació se’n deriva un mandat d’aconseguir una alimentació nutritivament equilibrada per a tota la població, fet que actualment no es garanteix en sectors més vulnerables.La pobresa alimentària té dos grans manifestacions en la nostra societat.

En primer lloc, la inseguretat alimentària que impossibilita un accés continuat, segur i suficient a aliments nutritius per manca de recursos socioeconòmics. En segon lloc, la manca d’educació alimentària que comporta una ingesta inadequada d’aliments –sigui per dèficit o per excés de nutrients.Les conseqüències a mitjà i llarg termini d’una alimentació no adequada tenen greus implicacions per a la salut pública.

Per això, cal treballar bilateralment tant en els casos de dèficit d’ingesta de micronutrients, fenomen que es coneix com a fam oculta, com en els grups de població que fan un excés de consum d’aliments de baix valor nutricional com els aliments processats de baix cost (molt accessible en poblacions de rendes baixes).

Actualment, aquest paradigma s’ha fet més palès en la nostra societat i implica un problema de salut per a grups de població vulnerable, ja que pot contribuir de manera important a desenvolupar malalties cròniques com la hipertensió arterial, la diabetis o l’obesitat, i especialment greus quan afecta la població infantil, que poden presentar carències en el procés de creixement així com en el desenvolupament intel·lectual.L’accés suficient i segur als aliments centra l’atenció de la majoria de serveis socials, que en bona part són proveïts pel Banc dels Aliments de les comarques de Lleida, així com diferents ajudes tant de la Generalitat de Catalunya com de l’Estat per tal de garantir una renda suficient per a l’accés a una alimentació bàsica.No obstant això, la manca d’eines educatives, que es fa més patent en sectors socials amb menor renda, continua sent una assignatura pendent per part de les diferents entitats socials que atenen persones en situació de manca de recursos. És en aquest context que el Banc dels Aliments de les comarques de Lleida pretén incorporar el servei d’assistència nutricional a tots aquells usuaris de la xarxa de serveis i entitats socials que presentin mancances en la gestió de la seva dieta de forma habitual.

El projecte, que es va presentar aquest proppassat 14 d’octubre, implicarà diversos agents sota la coordinació del Banc dels Aliments.

Des de la participació dels serveis socials competents en la derivació de persones usuàries que puguin presentar risc de malalties associades a una alimentació no adequada, al Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat) que ha decidit implicar-se en el projecte amb la creació d’una borsa de voluntariat entre els col·legials. Pel que fa al contingut del servei, aquest inclourà dos programes: la visita clínica, així com l’educació alimentària per Dietistes-Nutricionistes del CoDiNuCat.

A més a més, cal destacar la implicació de la Facultat d’Infermeria, Medicina i Dietètica de la Universitat de Lleida en el projecte, monitoritzant projectes de recerca que aportaran un major coneixement de les pautes de conducta alimentària així com hàbits associats a malalties cròniques.

També es podrà atendre de manera més acurada les necessitats de la població per tal de revertir complicacions de salut associades a l’alimentació. Finalment, destaquem el suport econòmic de la Diputació de Lleida per poder fer realitat aquesta iniciativa tan necessària.Aquest nou projecte representa un compromís clar de tots els agents participants sobre la importància d’assegurar una alimentació saludable i sostenible per a tothom.

És així com es pot assegurar la igualtat i equitat, consolidant en primer lloc una alimentació adequada a l’abast de tota la població.

.

tracking