SEGRE

LIDERATGE

Food Defense i seguretat alimentària: el gran desafiament de present i futur

Food Defense i seguretat alimentària: el gran desafiament de present i futur

Food Defense i seguretat alimentària: el gran desafiament de present i futurSEGRE

Creat:

Actualitzat:

Food Defense o defensa dels aliments (Food Security) és l’estratègia per protegir la cadena de producció alimentària de l’acte d’introduir intencionadament agents biològics, físics, químics o radiològics a la cadena alimentària, i d’aquesta manera arribar al consumidor final.

Food Defense es troba en un grau superior a la qualitat i seguretat dels aliments a causa de la intencionalitat de la contaminació.

Fins ara estàvem acostumats que els aliments s’havien de produir amb qualitat i de manera segura (vista la seguretat des del punt de perspectiva de la innocuïtat), però en tot moment aquesta seguretat se centrava a protegir-los contra els perills no intencionats, i sempre davant de possibles negligències. Arran del desgraciat atac a les Torres Bessones de Nova York de l’any 2001, la producció alimentària adquireix una nova dimensió pel que fa a seguretat.

Tots els que ens dediquem a la seguretat alimentària sabem i entenem que és molt menys costós, i més senzill, atacar el subministrament d’aigua i els aliments de la població que no pas perpetrar un atemptat.

Desgraciadament, els efectes poden ser molt més nocius i causar més pànic social. És per això que, tenint en compte la situació política mundial, no ens queda més remei que protegir-nos davant dels atacs intencionats.

Així doncs, el primer pas per a la implantació de Food Defense passa per diferenciar clarament i entendre els tres nivells en l’escala de qualitat/seguretat alimentària:– Seguretat Alimentària-Innocuïtat (Food Safety).

És el conjunt de mesures que permeten evitar els perills físics, químics i biològics no intencionats. Normalment apareixen per negligències, per males pràctiques de fabricació/manipulació o per deficients processos de neteja de les zones de producció.– Food Defense-Defensa dels aliments (Food Security).

És l’estratègia per protegir la cadena de producció alimentària de l’acte d’introduir intencionadament agents biològics, físics, químics o radiològics a la cadena alimentària, i d’aquesta manera arribar al consumidor final.

Aquests atacs intencionats poden venir des de l’interior (del mateix personal) o des de l’exterior (inclou els atacs terroristes).– Food Fraud o frau alimentari. Té lloc quan s’introdueixen deliberadament en el mercat productes alimentaris no autèntics per obtenir un benefici econòmic, amb la intenció d’enganyar els consumidors.

Aquest procediment busca reduir l’adulteració intencional dels aliments, econòmicament motivada.El canvi produït en els últims anys en els sistemes de producció o la globalització han influït de manera decisiva en la seguretat alimentària.

Des de fa anys, termes com seguretat i qualitat són cada vegada més reconeguts, acceptats i exigits pel consumidor, la qual cosa ha obligat també a fer front a nous reptes i desafiaments per prevenir riscos alimentaris. La seguretat alimentària, tal com es coneix avui dia, s’ocupa sobretot que els aliments no suposin un risc per a la salut i que siguin saludables.

Per això és important que aquestes dos premisses es compleixin.Malgrat que en l’actualitat els nivells de control i la cadena alimentària europea són molt segurs, quan es parla de seguretat alimentària cal tenir molt en compte una premissa fonamental: el risc zero no existeix.

Els sistemes de control, com l’Anàlisi del Risc i Punts de Control Crítics (APPCC), així com les mesures preventives o de control, són pilars fonamentals per reduir el risc i garantir la seguretat.D’aquí a poc temps, cada establiment tindrà una qualificació o nota del grau de seguretat alimentària i de Food Defense, que donarà més transparència al ciutadà per tenir un altre element de valoració d’un establiment, a banda de la qualitat, el preu i la confortabilitat.

tracking