SEGRE

L?ADVOCAT US INFORMA

El Tribunal Suprem modifica el criteri sobre la comissió d’obertura

El Tribunal Suprem modifica el criteri sobre la comissió d’obertura

El Tribunal Suprem modifica el criteri sobre la comissió d’oberturaSEGRE

Creat:

Actualitzat:

El passat 29 de maig la sala civil del Tribunal Suprem va dictar sentència en virtut de la qual acull la doctrina del Tribunal Justícia de la Unió Europea sobre la comissió d’obertura. En ella la qualifica d’element accessori del contracte de préstec, la qual cosa permet el seu control judicial. Abans d’aquest gir doctrinal s’entenia que la comissió era un element essencial (principal) del contracte, per la qual cosa quedaven excloses de l’esmentat control.Tanmateix, per al Tribunal Europeu aquesta comissió no és una part essencial del contracte, de manera que pot ser reclamada pel consumidor “quan incompleixi els deguts controls de les clàusules abusives exigits per la Directiva Europea 93/13”.

Per tant, pot ser abusiva, se n’han d’analitzar les circumstàncies concurrents en cada cas concret i “verificar que no hi ha solapament entre les diferents despeses previstes al contracte o entre els serveis que aquests retribueixen”.Com a conseqüència d’això, ara el Tribunal Suprem modifica la seua pròpia jurisprudència dient que, “al no formar part la comissió d’obertura dels elements essencials del contracte, en els termes de l’art. 4.2 de la Directiva 93/13/CEE, de 5 d’abril, sobre clàusules abusives als contractes amb consumidors, pot ser objecte de control de contingut [abusivitat] encara que sigui transparent”. En el cas concret analitzat pel Suprem, el Jutjat de primera instància i instrucció número 3 de Maó va declarar nul·la la clàusula de comissió d’obertura, per la qual cosa CaixaBank va apel·lar davant de l’Audiència Provincial de Palma de Mallorca.

En segona instància es va confirmar i va declarar que el banc no havia justificat que la comissió es correspongués amb serveis realment prestats al client. L’entitat financera va presentar recurs de cassació i l’Alt Tribunal ha revocat la sentència recorreguda, ja que la comissió d’obertura, després d’haver estat analitzada, “és clara i comprensible”.En la sentència que resol el recurs de cassació aplica la Directiva Europea referida i estudia si la clàusula de comissió d’obertura del contracte atorgat pel client i CaixaBank SA és abusiva. Al préstec s’havia aplicat una comissió d’obertura d’un 0,65 per cent sobre el capital prestat, resultant d’un total de 845 euros per un préstec de 130.000 euros.

Entén que es troba dins del cost mitjà d’aquesta comissió a Espanya, que va del 0,25 per cent a l’1,5 per cent. També valora que el consumidor va disposar d’un exemplar de les tarifes de comissions, el projecte de l’escriptura va estar a la notaria a la seua disposició tres dies hàbils abans de l’atorgament de l’escriptura, etc. Afegeix que la naturalesa dels serveis prestats en contrapartida de la comissió era fàcilment comprensible pel consumidor –la clàusula figura clarament en l’escriptura, individualitzada i ressaltada en negreta– i s’estableix com un pagament únic i inicial si es disposava d’una sola vegada de la totalitat del crèdit, tal com va succeir en el cas concret.

També destaca que el cost estava predeterminat i s’inclou com un dels conceptes que componen el TAE. En conclusió, per al Suprem la comissió d’obertura serà vàlida si supera el control d’abusivitat i transparència, de manera que s’haurà d’analitzar cada cas per determinar la validesa de la clàusula o no.Vist el panorama actual, i en el supòsit que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament. Us recordem que a Huguet Ostáriz Abogados comptem amb una llarga experiència defensant els drets dels nostres clients, els nostres casos d’èxit ens avalen.

El Tribunal Suprem modifica el criteri sobre la comissió d’obertura

El Tribunal Suprem modifica el criteri sobre la comissió d’oberturaSEGRE

tracking