SEGRE

Creat:

Actualitzat:

Fa cinc anys, el 30 d’octubre del 2014, el Consell Interuniversitari de Catalunya aprovava que la Universitat de Lleida pogués impartir des del curs següent la titulació de Veterinària, una vella reivindicació que havia topat sempre amb traves de tot tipus, malgrat que Lleida i les seues comarques són la primera província en producció ramadera sense poder oferir aquests estudis als alumnes i a les empreses del sector. Es va aprovar una doble titulació de Veterinària i Ciència i Producció Animal i només faltava el compromís per construir un hospital veterinari, imprescindible per a les pràctiques dels futurs professionals, i aquí va jugar un paper determinant la Diputació, amb el seu llavors president Joan Reñé al capdavant, que va oferir els terrenys de la institució a Torrelameu i es va comprometre a encapçalar-ne el finançament. Ahir s’inaugurava la nova unitat quirúrgica docent de Veterinària amb unes instal·lacions modèliques, finançada per la Diputació, que inclou aules, àrea de consulta, zona de diagnòstic per la imatge per a ressonàncies, TAC i ecografia, dos quiròfans per a animals domèstics i un altre per a grossos amb zona de postoperatori i la possibilitat que els alumnes puguin seguir les operacions per streaming. Com va dir el president de la Generalitat, són unes instal·lacions “de Champions” i és de justícia, ara que s’inauguren, reconèixer els mèrits dels qui les van impulsar des del primer moment, dels qui van creure davant de vent i marea en la seua viabilitat i també dels qui es van comprometre a finançar-les amb l’expresident de la Diputació Joan Reñé i el rector de la UdL, Roberto Fernández, com a principals impulsors i valedors del projecte que ja és realitat. Els futurs veterinaris ja poden gaudir i aprofitar les noves instal·lacions per formar-se i per investigar i també cal destacar que Torrelameu s’ha convertit en un centre d’avantguarda de la investigació biomèdica i veterinària al concentrar en el seu terme al costat del nou hospital el Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA) i el Centre d’Estudis Porcins, també afavorits per la Diputació, i que ja han format gairebé sis-cents professionals sanitaris convertint-se així en un dels centres d’investigació biomèdica amb porcs més important d’Europa. És un somni fet realitat que ha de compassar el lideratge ramader amb el de la investigació i formació del sector.

tracking