SEGRE

Creat:

Actualitzat:

El departament d’Educació prepara un nou decret d’admissió d’alumnes per al curs vinent que recull els suggeriments de l’informe del síndic de greuges contra la segregació escolar, amb dos grans novetats: d’una banda, la conselleria fixarà l’oferta de places als centres públics i concertats perquè hi hagi una equitat en la distribució d’alumnes d’origen immigrant o de famílies amb menys recursos i, d’altra banda, no sufragarà els col·legis que segreguen per sexe, tal com plantejava ja el principi general de la llei d’Educació de Catalunya que proposava la coeducació de nens i nenes en tots els centres amb finançament públic. La nova normativa d’admissió preveu que per combatre la segregació escolar es limiti el nombre d’alumnes procedents d’entorns socioeconòmics desfavorits per escola, i posar fi d’aquesta manera a la situació actual en què es concentraven en determinats centres mentre que els concertats, amb quotes suposadament voluntàries, excloïen sistemàticament els alumnes més desfavorits. Caldrà veure el grau d’aplicació tant del repartiment equitatiu d’alumnes com la resposta dels centres que ara segreguen per sexe, però sens dubte estem davant de dos mesures lògiques si es vol garantir equitat a les escoles catalanes.

Un instrument vàlid Es compleixen 41 anys de la Constitució i mentre uns, com el president de la Generalitat, la consideren una eina per a la repressió, d’altres la continuen mantenint com un tòtem intocable per sobre del bé i del mal, i probablement també en això en el terme mitjà pot estar la virtut. És un text legal important que va nàixer fruit del consens, i no oblidem que va ser a Catalunya on va obtenir més vots a favor, que ha de regular la convivència i també ha de garantir drets i llibertats, però que també grinyola en la seua aplicació. Però no és una entelèquia sacrosanta, sinó que també ha d’adaptar-se als nous temps, a les societats canviants i al que opinin els ciutadans, respectant-se les majories i amb el diàleg i la negociació com a fórmula de canvi.

tracking