SEGRE

Creat:

Actualitzat:

Durant molts anys es parlava del teletreball com una opció de futur a explorar que només en alguns sectors havia començat a desenvolupar-se de forma incipient. Abans de la pandèmia, tot just un 5 per cent de la població ocupada havia optat pel teletreball i majoritàriament eren directius o professionals liberals, però amb el virus ha calgut fer de la necessitat virtut i ha passat a un 35 per cent de la població ocupada, amb especial incidència en sectors com la intermediació financera, que arriba a gairebé la meitat dels treballadors del sector, immobiliàries, administració pública, les empreses d’energia, les químiques o l’edició i arts gràfiques. En altres sectors que exigeixen presencialitat com l’agricultura, l’hostaleria o la construcció, els percentatges són molt inferiors, però tot i així s’atansen al deu per cent els empleats del sector que asseguren optar pel teletreball, la implantació del qual també és en funció de la qualitat de les connexions de manera que a Catalunya, Madrid i País Basc se supera el 25 per cent, mentre que en altres autonomies amb menys connectivitat com Extremadura, Castella-la Manxa o Andalusia, no arriba al 20 per cent. El cert és que s’ha implantat amb urgència, com s’ha pogut en cada sector per mantenir l’activitat durant la pandèmia i sense que hi hagués una regulació que es fa necessària perquè el teletreball es mantindrà o fins i tot s’ampliarà en alguns sectors. Per això s’ha d’aplaudir l’acord entre sindicats i patronal reflectit al projecte aprovat aquesta setmana pel Consell de Ministres, que és la primera normativa a Espanya sobre el tema i que entrarà en vigor d’aquí a vint dies. Es basa en el fet que l’opció de treballar des de casa tota o part de la jornada laboral és una opció voluntària i reversible en la qual s’han de posar d’acord empresa i treballador; que no hi pot haver discriminació de qui opti pel teletreball; que es mantenen els drets; que l’empresa pot controlar l’activitat i, en l’aspecte que més discussió va generar, que la compensació per les despeses generades ha d’abordar-se en la negociació col·lectiva. Sens dubte, quedaran qüestions que caldrà corregir o delimitar, però s’ha fet un gran pas amb aquest acord que garanteix els drets dels teletreballadors i que també hauria d’ajudar a millorar la productivitat de les empreses i la conciliació familiar.

tracking