SEGRE

Creat:

Actualitzat:

Charles Darwin. De naturalista a guru empresarial

Segons Darwin, l’espècie que sobreviu no és ni la més forta ni la més intel·ligent, sinó la que té més capacitat per adaptar-se al canvi. En el món laboroempresarial actual, caracteritzat per l’elevada incertesa, l’espècie professional i empresarial que aspiri únicament a adaptar-se només aconseguirà sobreviure! Els que no es conformin amb aquest paper hauran de ser creatius, innovadors, motors actius del canvi, i deixar per a la competència (professional o empresarial) una mentalitat evolutivocontinuista que els porti a adaptar-se als nous entorns i a sobreviure.

El barret de la creativitat

La creativitat és el recurs més important de tots, sense creativitat no hi hauria progrés i estaríem repetint eternament els mateixos patrons. La frase és d’Edward de Bono, autor del llibre Sis barrets per pensar. L’autor explica el mètode a seguir per debatre i prendre les millors decisions per part d’un equip de treball. Els sis barrets representen els diferents rols i punts de vista que és convenient tenir en compte pels membres d’un equip de treball abans de prendre una decisió. Posar-nos simbòlicament cada barret significa adoptar els diferents punts de vista possibles i assegurar que es contemplen totes les alternatives que garanteixin la millor decisió.

El barret associat a la creativitat és el verd. Amb aquest, l’autor pretén que aquesta deixi de ser un monopoli de la “persona de les idees” i es converteixi en patrimoni de tots. Si ho fem, aconseguirem trencar amb allò que tant costa a les organitzacions i que és implicar tots els membres d’un equip en la direcció i resolució del problema plantejat prèviament.

La caixa dels coneixements

Tal com fa el lampista al guardar les eines en una caixa, nosaltres també tenim una caixa en la qual guardem tots els nostres coneixements i les nostres eines per a la creativitat i la innovació. La clau perquè hi trobem les solucions per resoldre un problema és que aquesta estigui sempre oberta als nous coneixements. Entre les eines de provada eficàcia per a la millora contínua hi hauria Lean Manufacturing, el mètode Kaizen o el 6 Sigma.

Patrimoni de tots

L

a creativitat i la innovació a l’empresa han de ser patrimoni de tots els departaments: màrqueting, recursos humans, producció, etc. I per aconseguir-ho és necessari tenir al capdavant un lideratge que promogui una cultura orientada al canvi a través de la participació i deixi enrere una cultura empresarial en la qual tan sols alguns pensen i tots actuen conforme a un escenari pensat per a l’adaptació. Per aconseguir-ho, serà necessari mantenir tant el pensament operacional orientat al dia a dia, com l’innovador capaç de garantir el futur.

tracking