SEGRE

Creat:

Actualitzat:

2018 – Amb el focus apuntant a l’entorn

La majoria dels professionals i empresaris actuals continuen apostant per fer servir eines de gestió dels anys 90 del segle passat! El DAFO de Michael Porter, on s’analitzen les ja famoses Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats; el PEST més enfocat a les variables Polítiques, Econòmiques, Socials i Tecnològiques; ERP capaços de facilitar-nos un nombre gairebé infinit d’indicadors (KPI) sobre els costos i l’eficiència de cada procés intern en qualsevol subprocés de la nostra Organització. Aquesta visió insular de la gestió empresarial en un entorn com l’actual, en el qual els canvis han deixat de ser graduals i han passat a ser abruptes, no ens garanteix la nostra continuïtat com a professionals ni la supervivència de les nostres Organitzacions.

Perquè les probabilitats de continuïtat siguin màximes és necessari completar els sistemes de gestió tradicionals amb altres d’actuals que tinguin la vista posada en un context exterior en el qual s’estan forjant oportunitats i amenaces a una velocitat que, si bé fa vertigen observar-les, en dóna més encara ignorar-les.

El Landscape Monitor

Per liderar el canvi, o encara que només sigui per no sucumbir davant d’aquest, no n’hi ha prou amb mantenir el control sobre els processos i operacions internes, també és necessari que totes les persones de l’Organització guaitin a la finestra de l’entorn i amb una visió perifèrica puguin captar les tendències relacionades amb la competència, els hàbits de consum, l’aparició de noves tecnologies, etc. Aquest enfocament consistent en el fet que les empreses mirin cap a fora per identificar els canvis emergents és el principal objectiu del Landscape Monitor –rastrejar, escanejar el món exterior fins a aconseguir mapar aquells canvis d’interès per a la nostra Organització–. Una de les metodologies més emprades per conèixer el que opina aquest entorn exterior és el crowdsourcing, terme encunyat per Jeff Howe el 2016 i que, si ho consultem a Viquipèdia, crowd significa multitud i sourcing fa referència a un recurs extern. En el context de les Organitzacions, crowdsourcing significa demanar a multitud de persones externes a l’empresa (clients, proveïdors, altres fòrums o comunitats) que donin la seua opinió sobre determinats aspectes d’interès per a la nostra empresa a fi d’aconseguir que aquesta es mantingui alineada amb els mercats emergents. Avui són nombrosos els casos d’èxit que fan servir les esmentades tècniques, des de McDonald’s, que ha llançat productes tenint en compte l’opinió de milions de persones, fins a Procter & Gamble, que segons ElEconomista.es, el 50% dels canvis que introdueix als seus productes tenen en compte l’opinió dels clients.

En aquest 2018 serà més important que mai comptar amb les persones i no només amb les que són a l’illa de la nostra Organització, sinó també amb les que aparentment se situen a la perifèria i que decideixen el futur de les nostres empreses.

tracking