SEGRE

Creat:

Actualitzat:

Intel·ligència emocional (IE) vs. Col·lectiva (IC)

Si a finals dels anys noranta es va posar de moda el concepte d’intel·ligència emocional, a mesura que avancem al segle XXI estem entrant de ple en l’era de la intel·ligència col·lectiva.

Segle XX - la Intel·ligència Emocional (IE)

A finals del segle passat, psicòlegs com Daniel Goleman van popularitzar el concepte d’intel·ligència emocional, altres investigadors de prestigi mundial com David Caruso van dissenyar el qüestionari (MSCEIT) capaç de mesurar científicament l’IE basant-se en la capacitat diferencial que tenim les persones per percebre, comprendre, produir i gestionar les emocions.

L’IE és un concepte enormement valuós a l’hora de predir les competències professionals, ja que correlaciona positivament amb la sociabilitat, el lideratge, l’empatia, la capacitat de negociació, etc.

El MSCEIT és una eina utilitzada en el camp de la psicologia tant en els processos de selecció professional com en els d’avaluació orientats a la millora del pla de carrera. Si l’IE va enterrar, en part, el quocient d’intel·ligència (CI) centrat en les capacitats intel·lectuals, la intel·ligència col·lectiva s’haurà de construir des de l’IE, especialment en aquells projectes de l’àmbit col·laboratiu

.

Segle XXI - la Intel·ligència Col·lectiva (IC)

A mesura que avancem al segle XXI sentirem cada vegada amb més freqüència parlar de la intel·ligència col·lectiva (IC), un concepte que supera l’àmbit de l’individual, estudiat per la psicologia per entrar en una concepció col·lectiva de la intel·ligència i més propi de la sociologia.

L’IC resulta de la participació de molts individus en un mateix projecte com si d’un de sol es tractés, però sumant les capacitats i coneixements dels participants.

L’IC assoleix el seu màxim sentit a la societat actual en la qual la difusió del coneixement es propaga gairebé sense límits i en què els individus no només se’n beneficien, sinó que també contribueixen a millorar el coneixement dels altres.

Entre els autors especialitzats en aquest camp podem assenyalar Pierre Lévy, que ressalta que la intel·ligència col·lectiva comportarà un increment en la rapidesa amb què s’accedeix a la informació, una descentralització del coneixement i el naixement de noves cultures. En l’àmbit pràctic, en el dels projectes reals del dia a dia, es pot assenyalar Doménico di Siena, cofundador de la primera plataforma de consultoria per a la promoció de processos d’intel·ligència col·lectiva en el camp de l’urbanisme, batejada com CivicWise.

Parlar de les diferents concepcions i enfocaments en el camp de la intel·ligència múltiple, emocional o col·lectiva, és parlar d’una evolució cada vegada menys individual a favor d’una de col·lectiva i més d’acord amb la societat actual que donarà com a resultat una societat amb una visió més col·lectiva i esperem que més col·laborativa.

tracking