SEGRE
Onboarding i talent

Onboarding i talentSEGRE

Creat:

Actualitzat:

Un dels grans problemes existents a les empreses avui dia és l’alta rotació de personal. La fuga de talent tindrà un impacte negatiu en la pèrdua de capital humà, és a dir, aspectes tangibles i intangibles com coneixements, habilitats, experiència i relacions humanes. Tindrà impacte econòmic i, per descomptat, repercussió també en la resta de l’equip.

Les entrades i sortides constants en els grups està demostrat que afecten el seu bon funcionament, influeixen en la confiança, cohesió, compromís i, en conseqüència, en la productivitat. Com argumentaria Kaoru Ishikawa, un efecte o problema sempre l’origina més d’una causa, per la qual cosa, tant en la dificultat de captació com en la fuga de talent, hi intervenen diversos factors.La filosofia de les noves generacions pot ser una de les causes. Els elements motivadors són diversos, per la qual cosa, com em va comentar en una ocasió una bona i jove amiga, “la motxilla ens pesa cent grams”, fent referència a la facilitat amb què poden moure’s d’una empresa a l’altra.Però, sens dubte, un element clau que influeix en la capacitat d’atracció i captació del talent té molt a veure amb la cultura organitzativa que projecta una empresa.

Per què existeixen empreses capaces d’atreure i retenir talent? Què les diferencia?Quines cultures atreuen i retenen el talent? Els experts parlen d’organitzacions creatives que promouen el treball en equip, clau per generar engagement. Empreses que tenen implantat un bon pla de comunicació interna formal i que fomenten també activitats de team building. Organitzacions que tenen definits plans de desenvolupament i polítiques de retribució competitives.

Les que tenen en compte la conciliació familiar, els horaris flexibles o el teletreball en la mesura que sigui possible.Les cultures organitzatives que atreuen i retenen el talent són aquelles conscients que el capital humà és riquesa, i per això inverteixen temps a planificar, implementar i executar un cuidat programa d’onboarding, és a dir, aquell procés progressiu de “socialització organitzacional”, enfocat a ajudar les persones a integrar-se a l’empresa i a adaptar-se a la nova etapa professional com a membres efectius, feliços i productius.Un alt percentatge de persones abandonen el lloc de treball al cap de pocs mesos d’incorporar-s’hi. L’onboarding és l’acompanyament en la nova incorporació en tot el trajecte, perquè aquesta adquireixi la cultura organitzacional, els coneixements, les experiències, els contactes i relacions necessàries. Va molt més enllà del procés d’acollida, ja que el veritable onboarding s’inicia molt abans que la persona s’incorpori a l’empresa, però l’acollida és molt important, i la persona contractada agrairà sentir un: “Passi, en aquesta empresa estem encantats de comptar amb vostè i amb el seu talent, l’estàvem esperant.”Un programa d’onboarding tindrà dissenyat el mapa de recorregut de la persona empleada des del moment del reclutament.

La finalitat: que les interaccions de la persona amb l’organització es tradueixin en una experiència positiva.L’acompanyament inclourà l’aprenentatge, capacitació i desenvolupament de la persona en el seu recorregut. En paral·lel, es portarà a terme el seguiment i avaluació de l’acompliment. Aquest hauria d’incloure no només aspectes tècnics i de coneixements, sinó també identificar dificultats, nivell d’integració, iniciatives, expectatives, el seu sentir.

“Quan a les persones se’ls inverteix financerament, volen un retorn. Quan a les persones se’ls inverteix emocionalment, volen contribuir” (Simon Sinek).

tracking